Festyn Parafialny już za nami…

Jan Paweł II mawiał, że człowiek nie jest wielki przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Te słowa nie są tylko pustym hasłem, lecz dewizą dla tych, którym my, kłodnicki KSM, zawdzięczamy pomoc we współtworzeniu naszego parafialnego festynu. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji, zarówno materialnie, jak i pracą swoich rąk, a także wspierali nas swoją modlitwą.

Nie sposób wyrazić słowami naszej wdzięczności względem pana Norberta Wielocha, któremu dziękujemy za profesjonalne nagłośnienie imprezy. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli naszą inicjatywę finansowo. Dziękujemy ks. proboszczowi halembskiej parafii Bernardowi Drozdowi za użyczenie sceny, pani dyrektor ZSP nr 2 Annie Wlaszczyk za udostępnienie sprzętu, a panom Markowi, Bernardowi i Andrzejowi za pomoc w transporcie. Dziękujemy paniom za pomoc w sprzedaży ciast oraz wszystkim, którzy te ciasta i inne smakołyki przygotowali. Ponadto dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w prace ogrodnicze, związane z uprzątnięciem terenu festynu i wszystkim, którzy ofiarowali fanty na loterię. Dziękujemy także tym, których nie wymieniliśmy, bo i wymienić nie sposób wszystkich, którym jesteśmy wdzięczni za pomoc.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );