11 stycznia zorganizowaliśmy w naszej parafii wieczór poetycko-kolędowy. Na nasze zaproszenie odpowiedziało ponad 80 osób, co ogromnie nas ucieszyło 🙂 Uczestnicy radośnie włączyli się we wspólne kolędowanie, mogli również usłyszeć nieznane im wcześniej pastorałki. O oprawę muzyczną zadbały Monika Fenisz, Bogusia Kuźniar, Beate Botor i Karolina Szczyrba. Utwory przeplatane były wierszami o tematyce Bożonarodzeniowej. Pomysłodawcą koncertu i autorką scenariusza była Monika. Spotkanie było okazją, by raz jeszcze cieszyć się we wspólnocie z narodzin Syna Bożego.  Dziękujemy za obecność! 🙂

 

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );