Powstało w pierwszych latach istnienia parafii, a założyły je parafianki ze Starej Kuźni, panie: Anna Niegiel i Maria Skórka. Gromadziło w swoich szeregach ludzi pragnących się modlić i ofiarować Msze św. w intencji kapłana oraz żyjących i zmarłych członków swoich rodzin. I tak wytworzyła się tradycja comiesięcznych, pierwszosobotnich Mszy św. Obecnie Kółkiem Rodzinnym opiekuje się pani Maria Gruszczyk.

Uzupełnienie: Pani Maria Gruszczyk już odeszła do Pana, funkcję przejęła p. Jadwiga Babik.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );