4 czerwca 2018 roku o godz. 18:00 w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach 95 osób (w tym 28 Kłodniczan)  przyjęło Sakrament Bierzmowania, którego udzielił ksiądz abp Wiktor Skworc.
W wygłoszonej  homilię podkreślił  rolę Dekalogu w życiu chrześcijanina oraz przypomniał  wartości, którymi mamy się kierować w życiu. Na zakończenie podkreślił  znaczenie darów Ducha Świętego, będących pomocą w przestrzeganiu przykazań. Po wysłuchaniu kazania przystąpiliśmy do Sakramentu Bierzmowania, co wiązało się z namaszczeniem krzyżmem św. Również nasze pamiątkowe  krzyże zostały poświęcone, a ponadto otrzymaliśmy w darze Ewangelię wg św. Marka, która będzie nam przypominać o tym ważnym wydarzeniu.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );