Rozpoczynamy zapisy na tegoroczną Biesiadę Barbórkową. Chętni proszeni są o skontaktowanie się z organizatorami, tj.: p. Andrzejem Szegą, p. Ryszardem Osmańskim, p. Franciszkiem Kołodziejem. Tegoroczna składka to 40 zł. Ilość miejsc ograniczona, zapisy trwają do 15.11.br.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );