Jutro, w  niedzielę na stoliku z tyłu kościoła będzie wyłożony ostatni przed wakacjami numer Znaku Krzyża, znajdziemy w nim m.in. dalszy ciąg rozważań o Mszy św., dowiemy się o piekarskim proboszczu zwanym Apostołem Śląska, poznamy siostrę Leonię, której Bóg objawił tajemnicę duchowego niemowlęctwa, przyjrzymy się postaci świętego, przedstawionego na jednej z figur znajdujących się w naszym kościele. Zachęcamy do nabywania i czytania!

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );