Jak to było z powstaniem parafii? Dlaczego ks. Henryk Mazurek nie chciał zostać na Kłodnicy? Jak parafianie wspominają pierwszego proboszcza? Jakie zwyczaje i tradycje przetrwały do dziś? Za czym tęsknią najstarsi parafianie? Jakie owoce przynosi posługa naszych duszpasterzy?
Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdziemy w nowym, specjalnym numerze naszej gazetki, poświęconej 60 rocznicy powstania parafii.  Gazetka, wzbogacona archiwalnymi fotografiami, publikowanymi po raz pierwszy, o zwiększonej do 16 stron objętości, może stać się wspaniałym przyczynkiem do rozmów przy świątecznym stole. U starszych parafian przywoła wspomnienia, a młodych i nowych mieszkańców wprowadzi w klimat minionego czasu i pozwoli dotknąć naszej małej historii.

Zachęcamy do nabywania!

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );