Już od dziś dostępny jest pierwszy po wakacjach i setny z kolei numer Znaku Krzyża. Znajdziemy w nim, oprócz innych ciekawych artykułów,  informacje dot. początków naszej gazetki, tekst podsumowujący kilkanaście lat jej istnienia; przeczytamy też o przygotowaniach zmierzających do utworzenia miejsc postojowych przy parafii. Zachęcamy do nabywania!

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );