Ksiądz Jan Myśliwiec

Proboszcz parafii od 31.07 2011 r., urodził się 03.06.1967 roku w Prudniku. Pierwsze 3 lata życia spędził w rodzinnej wiosce swojej mamy na Opolszczyźnie, po czym mieszkał w wraz z rodzicami w Rudzie Śl. Od 7 roku życia Janka, państwo Myśliwiec zamieszkali w Jastrzębiu Zdr., tam uczęszczał najpierw do Szkoły Podstawowej a później podjął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. W klasie maturalnej nasiliło się pragnienie pójścia za Chrystusem, więc po zdanej maturze wstąpił do WŚSD w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 16.05.1992 roku w Katowicach. Jego pierwszą placówką była parafia Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl. gdzie był duszpasterzem głuchoniemych oraz niewidomych, był także katechetą w Zespole Szkół Górniczych a w kolejnych latach także w I LO, i 2 szkołach podstawowych. W latach 1995-1996 pełnił posługę wikariusza w Parafii p.w. Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie. Po roku wyjechał do Włoch by przeżyć cykl formacyjny w szkole formacji kapłańskiej i kleryckiej „Vinea mea” w Loppiano. Po Powrocie do kraju w 1998 został posłany do parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach, gdzie przez 2 lata uczył klasy drugie szkoły podstawowej, a w 3 roku posługi w w/w parafii był katechetą w Liceum Ekonomicznym. 1.07 2001 r. podjął funkcję prefekta w Śląskim Wyższym Seminarium Duchownym. Od 29.08.2009 był kapelanem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku- Orzepowicach.

Ksiądz Henryk Jersz

Proboszcz parafii od 1988 r., urodził się 22.02.1945 r. w Chorzowie z rodziców Alojzego i Anny. Szkołę podstawową i liceum ukończył w Chorzowie Batorym. Po zdaniu matury w 1963 r. wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego, które w tamtym czasie miało swoją siedzibę w Krakowie. W czasie studiów teologicznych miał przymusową przerwę trwającą 2 lata (jak wielu kolegów z Seminarium Śląskiego i Polski) w celu odbycia zasadniczej służby wojskowej. Święcenia kapłańskie przyjął 8 kwietnia 1971 r. z rąk księdza biskupa Herberta Bednorza w katowickiej katedrze. Jako duszpasterz pracował w kilku parafiach diecezji katowickiej, aby w roku 1988 otrzymać dekret na administratora, a potem proboszcza parafii w Kłodnicy. 30 lipca 2011 r. przeszedł na emeryturę.

Ksiądz Henryk Mazurek

Urodził się 30 maja 1910 roku w Dąbrówce Małej. Maturę zdał w Państwowym Gimnazjum w Katowicach. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 czerwca 1934 roku z rąk bpa Teofila Bromboszcza. Przez dwa miesiące był wikariuszem w Kochłowicach, następnie od 1 listopada 1934 roku pełnił obowiązki etatowego katechety przy Polskiej Szkole Wydziałowej i Powszechnej Żeńskiej w Cieszynie. Po roku został skierowany jako nauczyciel religii do Państwowego Gimnazjum w Żorach. 30 czerwca 1938 roku mianowany kapelanem harcerskim hufca męskiego i żeńskiego w Żorach. W październiku 1939 roku pełnił funkcję wikariusza – substytuta parafii w Bielszowicach, a po kilkunastu dniach pracy w Bielszowicach obejmuje stanowisko wikariusza w Żorach. Od stycznia 1941 roku był wikariuszem w parafii św. Jadwigi w Chorzowie. W grudniu 1942 roku został mianowany substytutem w Kozłowej Górze. Kiedy 19 czerwca 1945 roku zostało mu powierzone stanowisko lokalisty z tytułem kuratusa w Kłodnicy, wierni z Kozłowej Góry prosili Biskupa o pozostawienie im w parafii ks. Mazurka. Ostatecznie ks. Mazurek przyszedł do Kłodnicy w roku 1946. Trzeba tu było organizować parafię od podstaw, począwszy od budowy kościoła i probostwa, urządzenia cmentarza wraz z całym zapleczem parafialnym. To wszystko zrealizował nie zapominając nigdy o budowaniu wspólnoty parafialnej. Swoich parafian znał naśladując Chrystusa Dobrego Pasterza. W 1955 roku został mianowany obrońcą węzła małżeńskiego, którą to funkcję pełnił do 1957 roku. Wraz z erygowaniem parafii w Kłodnicy 20 grudnia 1957 roku zostaje mianowany pierwszym proboszczem kłodnickim. Funkcję tę pełnił przez 43 lata do 20 sierpnia 1988 roku, czyli do czasu przejścia na emeryturę. Po przejściu w stan spoczynku nadal mieszkał w Kłodnicy. 10 kwietnia 1994 roku, w II Niedzielę Wielkanocną tzw. “Niedzielę Białą”, w święto Miłosierdzia Bożego, Bóg odwołał go do wieczności. W tę samą niedzielę, przed 48 laty przyszedł do kłodnickiej wspólnoty i pozostaje tu, “jako ziarno wrzucone w ziemię”.

Ksiądz Franciszek Jerominek

Urodził się 17 września 1913 roku w Pawonkowie. Był synem rolnika Franciszka Jerominka i Marii z domu Pietrucha oraz wychowankiem proboszcza, ks. Franciszka Horka. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Kośmidrach. Następnie od 1924 roku uczył się w Państwowym Gimnazjum im. Księcia Jana Opolskiego w Tarnowskich Górach, gdzie w 1932 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie – decyzję podjął w czasie rekolekcji dla maturzystów u księży jezuitów w Dziedzicach – i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. “Dał się poznać jako dobry kolega już wtedy – zauważył bp Ignacy Jeż – gdy jednym pomocniczym słowem potrafił wybrnąć z trudnej sytuacji egzaminacyjnej”. Przygotował pracę magisterską pt. “Tajemnica zawodowa ze stanowiska moralnego”, której jednak nie obronił z powodu braku w bibliografii wykazu literatury francuskiej. Interesował się teologią moralną i apologetyką. Należał do Koła Misyjnego i Koła Naukowego Teologów. Był wychowankiem dwóch rektorów: ks. Stanisława Maślińskiego i ks. Wilhelma Szymbora CM. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1937 roku w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bp. Stanisława Adamskiego. Po prymicjach był na zastępstwie w rodzinnej parafii św. Katarzyny w Pawonkowie i parafii św. Antoniego w Syryni. Od września 1937 roku był wikariuszem w parafii katedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach i równocześnie, do rozpoczęcia II wojny światowej, katechetą w Gimnazjum im. św. Jacka w Katowicach. W 1942 roku otrzymał dekret wikariusza do parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach oraz polecenie zorganizowania nowej placówki duszpasterskiej w Kłodnicy. Wybudował tam tymczasową, drewnianą kaplicę. Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej w 1945 roku rozpoczął posługę katechety w Państwowym Liceum i Gimnazjum Męskim im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Był ponadto prezesem Diecezjalnego Koła Księży Prefektów. W 1950 roku bp Adamski mianował go rektorem Niższego Seminarium Duchownego w Katowicach. Tę funkcję piastował ks. Jerominek tylko przez trzy lata, gdyż po wygnaniu biskupów katowickich z terenu diecezji, także i jego nie ominęły represje.