Nasza grupa, chce naśladować Maryję, i wraz z Nią podążać za Chrystusem. Spotykamy się, aby wspólnie się modlić, śpiewać, poznawać Maryję, a także porozmawiać i radośnie spędzić sobotnie przedpołudnie. Początki ruchu Dzieci Maryi w naszej parafii sięgają już lat 80 ubiegłego wieku i zawsze cieszy się on dużym zainteresowaniem dziewcząt. W bieżącym roku istnieją dwie grupy: dziewczęta starsze i młodsze. Animatorkami są Monika i Bogusia Kuźniar oraz Monika Saternus. Oprócz cotygodniowych spotkań w domu parafialnym, spędzamy czas na wspólnych wycieczkach, bierzemy udział w dniach skupienia, wyjeżdżamy na letnie rekolekcje do Istebnej, Ustronia, Szczyrku, Brennej i innych miejscowości. Tam zawieramy przyjaźnie z Dziećmi Maryi z innych miejscowości, co jest dla nas bardzo ubogacające. Pragniemy wnosić radość i nadzieje w codzienne życie naszych rodzin, szkoły do której uczęszczamy.

/opracowano na podstawie artykułu Urszuli Sokulskiej: “Cześć Maryi – cześć i chwała” w: Znak Krzyża, 5/2005 r. /

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );