Sama idea zrodziła się po obchodach VI Światowego dnia młodzieży w Częstochowie w 1991 r. Inicjator Lednicy o. Jan Góra pojechał do Rzymu podziękować Papieżowi za spotkanie i przesłanie skierowane do młodzieży na ŚDM. Tam usłyszał słowa o zasiewie i konieczności pielęgnacji rosnącego ziarna. Jasna Góra była inauguracją wszystkiego, co nazywa się duszpasterstwem młodzieży w Polsce. Na tym etapie nie można się zatrzymać. Jest on tak ważny ponieważ miał wymiar światowy. Pozwolił tworzyć wspólnotę ludzi ze wschodu i zachodu. Trzeba się zawsze czuć członkiem tej wielkiej uniwersalniej wspólnoty. Nawet kiedy odkrywa się małe wspólnoty: diecezjalną, parafialną, czy rodzinną. Powszechność Chrystusowego Kościoła Chrystusowego, jego uniwersalizm i otwartość. Indywidualność i osobowość kształtowana we wspólnocie oraz papieski klucz do przekraczania samego siebie: bezinteresowny dar z siebie samego jako sposób na siebie… Być sobą, stawać się sobą. Nikim innym tylko sobą. Żyć własnym życiem, nie życiem zapożyczonym, nie życiem z odbicia, ale swoim własnym na swoją odpowiedzialność. Być sobą, ale nie na odludziu, czy w izolacji. Być sobą wespół z innymi, we wspólnocie. To wtedy zrodziła się idea spotkań lednickich. Myśl ta dojrzewała jeszcze kilka lat, by w 1997 r odbyło się pierwsze spotkanie nad jeziorem lednickim. W miejscu, gdzie wg tradycji odbył się chrzest Mieszka I. Spotkania te odbywają się corocznie w wigilię zesłania Ducha Św. W tym roku spotkanie odbyło się 2 czerwca. Jak wszystkie poprzednie miało swoją myśl przewodnią: Spotkajmy się u Źródła. Wszystkie rozważania dotyczyły Chrztu Św. Jak co roku Ojciec Św. skierował do młodzieży zgromadzonej na lednickich polach swoje przesłanie. W tym roku po raz pierwszy zrobił to Benedykt XVI. Powtórzył po raz kolejny Chrystusowe przesłanie nadziei: Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony (Mk 16,16) Każdy uczestnik przywiózł ze sobą białą szatę jako znak przynależności do Chrystusa i kamień z wypisanym swoim imieniem symbol powierzenia siebie Chrystusowi. Z kamieni tych tworzy się droga nowego tysiąclecia. Z jeziora lednickiego zabrano wodę upamiętniającą nasz własny chrzest. Grupa lednicka w naszej parafii liczy zaledwie 4 osoby. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Rozważamy fragmenty ewangelii, oraz słowa Ojca Św. Corocznie kierowane do młodzieży lednickiej przez Jana Pawła II. Dzielimy się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Czas wypełniamy również śpiewem i modlitwą.

Tekst na podstawie informacji ze strony www.lednica.pl i Katechizmu Ruchu Lednickiego. (A.D.)

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );