Wstęp do Mszy św.: Jezus w świątyni jerozolimskiej chce przebywać w tym, co należy do Ojca. Ale to święte miejsce stało się placem targowym, pełnym małych, gorączkowo prowadzonych interesów. Bóg dla wielu stał się dodatkiem do życia, czasem bardzo wygodnym dla pomnażania doraźnych zysków. Jeśli świętość przestanie być święta, jeśli Dekalog straci znaczenie człowiek zagubi poczucie nadprzyrodzonego celu swego życia, przylgnie do ziemi i utraci swoją godność. Potrzebujemy oczyszczenia świątyni naszego serca; potrzebujemy Chrystusa, który jest mocą mądrością Bożą.

  1. Dzisiaj mamy III Niedzielę Wielkiego Postu, obchodzimy ją jako Niedzielę Trzeźwości, kolekta jest jałmużną postną. Na godz. 15.15 zapraszam na Gorzkie Żale. Kazania pasyjne wygłosi ks. Maciej Brol.
  2. Do wtorku włącznie można przynosić na probostwo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Dochód z tej akcji przeznaczony jest na wsparcie zakupu inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej
  3. We wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie Zespołu redagującego parafialną gazetkę                                                                                                                   
  4. W czwartek od godz. 17.00 okazja do cichej adoracji Najświętszego Sakramentu. Po wieczornej Mszy św. spotkanie dla przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
  5. W piątek o godz. 17.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Ci, którzy pobożnie odprawią Drogę Krzyżową, mogą zyskać odpust zupełny spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu /spowiedź, Komunia, modlitwa w intencjach Ojca św./
  6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
  7. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby parafii.

 

 

 

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );