Poniedziałek 04.01.2021  

7.00   1. Za + Rafała Gruszczyka, rodziców, rodzeństwo, Wiktora i Anielę Zieleźnik, Stanisława Rakocza, ks. Wernera Rakocza, Pawła i Teresę Skutela, ++ z rodzin: Gruszczyk, Zieleźnik, Olejnik.

  1. Za ++ Annę i Alojzego Wycisło, Emilię Długaj, rodziców, pokrewieństwo z obu stron.

18.00   Dzięk. w intencji Iwony i Bogdana z ok. 35. r. ślubu /T.D/

Wtorek 05.01.2021

7.00   Za + Kornelię Szołtysek w 1. r. +.

18.00   1. Za ++ Jana i Janinę Góreckich of. od c. Urszuli z rodziną.

  1. Za + Pawła Kanowskiego w 30. dn. po +.

Nabożeństwo do św. Michała Archanioła.

Środa Uroczystość Objawienia Pańskiego 06.01.2021

7.30   Za + Zygmunta Rzepka of. od krewnych z rodzin Krawczyk, Kołecki, Zdebel, Kołodziej.

10.00   Za ++ Helenę i Józefa Mieszczanin, syna Pawła, synową Irenę i Jana Halińskiego.

11.30   Za + Stefana Barańskiego w r. ur.

15.30   Nieszpory kolędowe.

16.00   Za ++ Rozalię Mazurek, męża Pawła, córkę Annę, zięciów: Henryka i Bolesława, Karola i Wiktorię Mazurek, Wawrzyńca i Marię Kraczlów, Pawła i Agnieszkę Dymara, ++ z pokrewieństwa.

I Czwartek 07.01.2021

7.00   Za + Oswalda Szołtyska, 2 żony, dziadków i ++ z pokrewieństwa.

Modlitwa za kapłanów.

18.00   Za + Marię Bekier of. od sąsiadów z ul. Poniatowskiego, Bagiennej i Studziennej.

Piątek 08.01.2021

7.00    Za ++ Jadwigę i Erwina Paździor, zięcia Gintera Kranza ++ z rodzin: Paździor, Nowak, Łucję i Pawła  Kurpas, 3 synów, synowe, 2 zięciów, Danielę i Jerzego Kurpas.

18.00   W podziękowaniu za uzdrowienie.

Sobota 09.01.2021

7.00   Za + Lidię Skutela of. od rodzin Skutela i Strzelecki.

14.30   W int. Domowego Kościoła.

15.30   Chrzest św. Kaja Krystyna Sitek.

16.00   Za + Janinę Górecką of. od rodziny Jeziorków.

Niedziela Święto Chrztu Pańskiego  10.01.2021

7.30   Za Parafian.

10.00   1. Za + Teresę Kasperek w 1. r. +, ++ rodziców, ++ z rodzin Kasperek i Malajka.

  1. Za + Lidię Skutela of. od bratowej Krystyny i rodz. Kołecki.

11.30   Za ++ Krzysztofa Loewe, rodziców: Stefanię i Leona, bratową Urszulę, Adolfa Skiba, córkę Barbarę, wnuka Lesława.

15.30   Nieszpory.

16.00   Za + Anielę i Lucjana Walda w 7. r. +, Henryka Walda, syna, synową, zięcia, ++ z rodzin: Walda, Ciwiś.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );