Poniedziałek 02.04.2018 ,

  7.30   Za ++ Gertrudę Kołodziej, rodziców, 2 synów, synową, wnuczkę Natalię, Bertę  Walentego Kołodziej, syna, córkę, zięcia, Klarę i Antoniego Biskup, Ewalda Hynisza, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00   W int. Anastazji Kycia z ok. 96 r. dz- bł, /TD/ jej rodziny oraz + męża Alojzego 

11.30   1.W int. Heleny Przybyła z ok. roczku, jej rodziców i chrzestnych oraz brata Leona z ok. 5r. ur.

           2.W int Sylwii i Grzegorza Bednorz z ok. 40r. ślubu dz-bł /TD/

Wtorek 03.04.2018,

7.00     Za ++ wg intencji ze skarbony.

18.00   Za ++ rodziców Krystynę i Jana Woryna, dziadków: Woryna i Arndt, Helenę, Herberta i Leona Arndt.

Środa 04.04.2018,

6.30     Godzinki do MB Nieustającej  

7.00     1.Intencja wolna

           2.W int. Róż Różańcowych

Czwartek 05.04.2018,.

 7.00    O nowe powołania kapłańskie misyjne i zakonne

Piątek 06.04.2018,

 7.00    W int. czcicieli NSPJ

18.00   1.Za ++ Marię i Wilhelma Mercik, syna Eryka, Elżbietę i Józefa Kołodziej, syna Stefana, Kazimierza Wróbla, Henryka Brola, Klarę Walura, syna Jerzego, synową Danutę, wnuczkę Gabrielę,

           2.Za + Wilhelma Mercika – od żony i córki z rodziną

Sobota 07.08.2018,

  7.00 1.Za ++ ks. prob. Henryka Mazurka, Wilhelma Dworowego i Franciszka Jerominka – od Kółka Rodzinnego

         2.Za + Józefa Hübschera /11r.śm./, Jana i Marię Hübscher, Piotra i Joannę Gruszczyk, synową Teresę, dusze w czyśćcu cierpiące

 13.00 W int. Haliny Gruszczyk – o Boże błogosław. i dary Ducha Św. z ok. 70 r.ur. /TD/

Niedziela Miłosierdzia Bożego 08.04.2018,

 7.30    Za ++ Emilię i Romana Ciwiś, 2 córki, 2 synów, synową, 2 zięciów, Ludwika Rusina, 3 synów, 2 synowe, ++ z rodziny

10.00   W int. Alicji Lis z ok. chrztu, jej rodziców i chrzestnych

11.30   W int. Marty Lisowskiej z ok. 18 r. ur. dz-bł /TD/

15.30   Nieszpory

16.00   Za ++ rodziców: Józefa i Marię Widuch, dziadków i ++ z pokrewieństwa

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );