Poniedziałek 05.03.2018,   

  7.00   Za ++ Aleksandra i Mariannę Podmajstrzy, córki: Kazimierę i Adaminę, Eryka i Gertrudę Janus, Elżbietę Kania

 18.00  Za + męża Kazimierza Kadłubskiego /6r.śm/, ojca Józefa, teściową Łucję Gomołuch, ++ z rodzin: Kadłubski, Kasparek, Gomołuch

Wtorek 06.03.2018,

7.00     Za ++ Anielę i Jana Wilk, ich rodziców, rodzeństwo, zięcia Bolesława, ++ krewnych

18.00   1.Za + Franciszka Piejko, rodziców: Stanisława i Stanisławę, teściów Jadwigę i Henryka Wawok, ++ z rodzin: Wawok, Piejko, Kołodziej

           2.Za + Jadwigę Szega – od rodzin: Zaczek, Kuźniar, Saternus, Wasiek

Środa  07.032018,

6.30     Godzinki do MB Nieustającej  

7.00     1.Za ++ Gerarda Rzepka /4 r. śm./, jego rodziców, rodzeństwo, teściów i ++ z pokrew

           2.W int. Róż Różańcowych

           Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

Czwartek 08.03.2018,

 7.00    W int. Parafian.

18.00   Msza szkolna: Za ++ Różę Szołtysek, męża Alfreda, syna Stefana, rodziców, rodzeństwo, teściów, zięcia Alfreda, ++ z pokrewieństwa, 

Piątek 09.03.2018,

 7.00    Za ++ Klarę i Henryka Folkert, Balbinę i Mikołaja Hadula, Marię i Józefa Folkert, dziadków, siostry i braci z obu str. zięcia Jana, teściów: Stanisławę i Stefana, ++ z pokrewieństwa

17.00   Droga Krzyżowa

18.00   Za + Lucjana Króla – od krewnych

Sobota 10.03.2018,

 7.00    1.Za ++ Stanisława i Marię Kraczla, synów, synową Agnieszkę, córki, zięciów, Ludwika Mazurka, rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin: Kraczla, Mazurek Żogała

           2.Za ++ Martę i Alojzego Wicik, syna Henryka, dziadków, Piotra i Agnieszkę Zdebel, Wawrzyńca i Józefinę Wicik, Czesława Orenowicza, ++ z pokrewieństwa                                                                                  

IV Niedziela Wielkiego Postu  11.03.2018,

 7.30    Za ++ Edmunda Gracka, synową Mirosławę, rodziców: Marię i Teofila, Antoniego Palkę, żonę Łucję, ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00   W int. Parafian.

11.30   W int. Julii Bodak  z ok. 18 ur. dz-bł /TD/

15.15   Gorzkie Żale

16.00   Za ++ Anielę Bujoczek, męża Franciszka, córkę Urszulę – od rodziny Fojt.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );