Poniedziałek 07.09.2020

7.00 Za + Marię Janota, 2 mężów, syna Wiktora Strzodę, córkę Helenę, Ottona i Barbarę  Kańtoch, 2 synów, córkę Różę, męża Pawła Kisiela, Leona Bubała, jego rodziców, Leona Żogałę, syna Adama oraz ++ z pokrewieństwa

18.00 Za ++ Annę i Jana Gryc, ich rodziców i krewnych, córkę Stefanię i dwóch mężów,  wnuczkę Annę Kocjan, Emilię i Emila Ćwik, ich rodziców i krewnych, Franciszkę Lokaj,  Waltera Mrowiec, Ryszarda Tomsza, dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 08.09.2020 Święto Narodzenia NMP

7.00  Za + Martę i Wincentego Mieszczanin, syna Józefa, wnuka Marka, zięcia Antoniego, rodziców z obu stron.

18.00 1. Za + Cecylię Dymara of. od rodzin Kieslich, Wyciślik, Wróbel.

  1. W int. Domowego Kościoła na początek roku formacyjnego.

Spotkanie Domowego Kościoła.

20.00 Adoracja uwielbieniowa

Środa 09.09.2020

6.30  Godzinki do MB Nieustającej Pomocy.

7.00  Za ++ Mariannę i Wawrzyńca Szczudlak, córkę Annę, Jana i Gertrudę Kozubek, zięcia  Józefa, córkę Agnieszkę, dziadków: Gertrudę i Karola Kozubek, córkę Annę, oraz Annę i Alojzego Mazurek.

Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.

Czwartek 10.09.2020

7.00   Za + dziadka Mariana Turtoń w 20 r. +.

18.00   Za ++ Marię i Romana Słupik, rodziców Bronisławę i Jana Słupik, Józefa i Annę Niegiel,  Gertrudę i Józefa Łukacki, ++ krewnych.

Piątek 11.09.2020

7.00 W int. Róż Różańcowych.

18.00 Za ++ Sylwestra Burszka w 15 r. +, żonę Hildegardę, rodziców: Franciszka i Karolinę,  siostrę, 4 braci, Urszulę i Piotra Jędryka, ++ z pokrewieństwa.

Sobota 12.09.2020 Uroczystość NMP Piekarskiej

7.00 Za ++ Martę i Stanisława Kaczmarek, Alojzego Wicik, rodziców: Hildegardę i Leona, dziadków, ++ z pokrew. Wicik, Kusz, Kaczmarek, Sławik.

16.00 Za + mamę Teresę Matul w 30 r. +, brata Jana i rodziców Anielę i Antoniego Muskietorz oraz ++ z rodziny.

XXIV Niedziela zwykła 13.09.2020

7.30 Za + Dorotę Wicik w 6 r. +, rodziców z obu stron, oraz ++ szwagierki: Natalię i Reginę oraz + 2 szwagrów.

10.00 Dzięk. w int. Barbary Pietrzyk z ok. 60 r. ur. of. od dzieci /T.D./

11.30 Dzięk. w int. Erwina i Saturny Nowak z ok. 50 r. ślubu oraz całej rodziny, syna, synowej i wnuków /T.D./

16.00 1. Za + Bolesława Żymłę, jego rodziców, teściów, rodzeństwo, krewnych i Piotra Wilka.

  1. Za ++ Ludwika Zadoń i Franciszka Kołodzieja of. od koleżanek i kolegów z pielgrzymek rowerowych do Częstochowy.

Nabożeństwo Fatimskie.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );