Poniedziałek 08.01.2018  ,   

  7.00   1.Za ++ Jadwigę i Erwina Paździor, zięcia Gintera Kranza ++ z rodzin: Paździor, Nowak, Łucje i Pawła  Kurpasów, 3 synów, 2 zięciów, Danielę i Jerzego Kurpasów

           2.W int. Róż Różańcowych

 

Wtorek 09.01.2018,

7.00     Intencja wolna

 

Środa 10.01.2018,   

6.30     Godzinki do MB Nieustającej  

7.00     1.Za ++ Stefanię Loewe, męża Leona, syna Krzysztofa

           2.Za ++ wg. intencji ze skarbony

           Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

 

Czwartek 11.01.2018,.

 7.00    1.Intencja wolna

  2.Za + Krystynę Młocek – od kuzynek i przyjaciół

 

Piątek 12.01.2018,

 7.00    1. W int. Margaretek

  1. W int. Parafian        

 

Sobota 13.01.2018,  

 7.00    Za ++ Jadwigę Mieszczanin, męża Jana, syna Andrzeja, ks. Karola Żmij, rodziców, oraz braci, bratowe, siostry, szwagrów i szwagierki, Marię i Pawła Gruszczyk, syna Alfreda, żonę Marię, pokrewieństwo Mieszczanin, Gruszczyk i Żmij

14.00   W int. Stefanii Borys z ok. 80 r. ur. dz-bł /TD/ oraz + męża Franciszka i ++ z rodzin: Borys, Baron, Wieczorek

15.00   W int. Weroniki Pawlas z ok. 95 r. ur. dz-bł /TD/

 

II Niedziela Zwykła  14.01.2018,

 7.30    Za + Aniele /4r.śm./ i Lucjana Walda, oraz Henryka Walda, syna, synową, zięcia, ++ z rodzin: Walda Ciwiś i dziadków z rodzin: Walda i Ciwiś

10.00   W int. Parafian

11.30   W int. Laury i Marcela Bruj z ok. roczku, ich rodziców i chrzestnych

16.00   Za Helenę i Józefa Mieszczanin, syna Pawła i Jana Halińskiego

           Kolędowanie z KSM-em

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );