Poniedziałek 08.05.2017, uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz., gł. patrona Polski

7.00    Za + Barbarę  Mazurek – od teściowej

18.00   Za + Augustyna Kanowskiego, Henryka i Adelajdę Major, siostrę Krystynę, pokrewieństwo z obu stron

Wtorek 09.052017,   

  7.00   Za ++ Marię Janota, 2 mężów, syna Wiktora Strzoda, córkę Helenę, Ottona i Barbarę Kańtoch, 2 synów, Różę i Pawła Kisiel, Stanisława i Annę Bubała, syna Leona, Leona Żogała, syna Adama, ++ z pokrewieństwa

18.00  Za ++ Gertrudę i Karola Kozubek, ich rodziców, wnuka Norberta, rodziców: Pawła i Annę, 3 córki, zięciów, syna Jana, synową Gertrudę, Edmunda Niemca, s. Mateję, Józefa i Wiktorię Niemiec, ++ z pokrewieństwa.

Środa 10.05.2017,  

7.30   1.Za + Barbarę Mazurek oraz pokrewieństwo: Mazurek, Pradela, Bochenek i Kraczla

2.W int. Róż Różańcowych

 

Czwartek 11.05.2017,

7.00    Intencja wolna

18.00   Msza szkolna: 1.Za ++ Józefa Wojciecha w 2 r. śm., ojca Jana, oraz teścia Jana Gołuckiego

2.Za ++ Barbarę Mazurek i Jana Konsek – od krewnych

Piątek 12.05.2017,

7.00    Za + Helenę Burska /4 r. śm./,  męża Stefana, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Emila Mieszczanina, ++ z rodzin: Burszka, Wyciślik i Mieszczanin

18.00   1.Za ++ Ryszarda Bromboszcza, jego rodziców, teściów, Piotra i Gertrudę Borys,  2 synów, synową, 2 córki, 3 zięciów, Władysławę Janczak, Bolesława Niedzielę, Łucję i Henryka Kopczyńskich

2.Za + Stanisława Gawonicza, brata Olgierda, bratową Józefę, rodziców: Olgę i Stefana Gawonicz oraz rodzeństwo

Sobota 13.05.2017, wspomnienie NMP Fatimskiej

7.00    1.Za + Gertrude Kołodziej w 2 r. śmierci

2.Za + Barbarę Mazurek – od szwagierki z rodziną

IV Niedziela Wielkanocna 14.05.2017,

7.30    W int. Parafian

10.00   I Komunia Św.

11.30   W int. Parafian

15.00   Nabożeństwo dziękczynne dzieci

16.00   Janusza Gomolę oraz ++ z rodzin: Gomola, Siwoń, Holeksa

19.30   Nabożeństwo przed przybyciem figury Św. Michała Archanioła

20.00   Masz na rozpoczęcie nawiedzenia

 

Nabożeństwa Majowe:        – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 17.30

– środa i sobota – 7.30

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );