Poniedziałek 11.12.2017,   

  6.45   Za + Cecylie Mazurek – od krewnych z rodzinami

 18.00  Za ++ Franciszka i Agnieszkę Niemiec, córki: Irenę i Hildegardę, zięciów: Pawła i Leona, synową Stefanię

Wtorek 12.12.2017,   

 6.45    Za + Stefana Burskę, żonę Helenę, Emila Mieszczanina, Karolinę i Franciszka Burszka, 5 synów i córkę, Wiktorię i Stanisława Wyciślik, 4 synów i córkę, ++ z rodz.: Burszka, Wyciślik i Mieszczanin

18.00   Za ++ Mirosława Fifagrowicza /1 r. śm./, oraz ojca Andrzeja

Środa 13.12.2017, wspomnienie św. Łucji, dz. i męcz.

  6.45   1.Za + Marię Kołodziej – od mieszkańców z ulic: Ligockiej, Mikołowskiej i Szczudlaka

           2.W int. Parafian

           Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

Czwartek 14.12.2017, wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezb. i dK

 6.45    W int. Parafian

18.00   Za + Mariannę Rusin i męża Ludwika – od córki Małgorzaty i syna Edwarda z rodzinami.

Piątek 15.12.2017,

  6.45   Intencja wolna

 18.00  1.Za ++ Jadwigę Pająk, rodziców, teściów, siostrę Weronikę, braci: Karola, Henryka i Jana

           2.Za + Brunona Gruszczyka w 30 dzień po śmierci   

Sobota 16.12.2017,  

 7.00    1.Za ++ Bolesława Dymara, rodziców, braci, siostry i szwagrów, Pawła i Rozalię Mazurek, Annę i Henryka Hajok, ++ z pokrewieństwa: Dymara, Mazurek, Kraczla

           2.Za + Wiktorię Kozyra w 1 rocznicę śmierci

III Niedziela Adwentu  17.12.2017,

 7.30    W int. Alicji Gracka z ok. 18.r.ur. dz-bł /TD/, oraz za + Edmunda Gracka, rodziców oraz synową Mirosławę

10.00   W int. Łucji Mercik – o zdrowie i błogosławieństwo Boże z ok. ur.

11.30   W int. Anny Lis z ok. roczku, jej rodziców i chrzestnych

15.30   Nieszpory

16.00 W int. Parafian

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );