Poniedziałek 11.09.2017,

7.00    Za ++ Leona Wolnego, rodziców, Jana Bubała, 4 córki, 2 synów, ++ z pokr.

18.00  Za ++ Sylwestra Burszka /12r.śm./, żonę Hildegardę, rodziców: Franciszka i Karolinę, siostrę, 5 braci, Urszulę i Piotra Jędryka,  ++ z pokrewieństwa.

Wtorek 12.09.2017, uroczystość NMP Piekarskiej, gł. patronki archidiec.

7.00    Za + Franciszka Bubała – od mieszkańców z ul. P.Skargi i 1 rodz. z ul. Ligockiej

18.00   1.Za + Agnieszkę Kraczla /8r.śm./, męża Alojzego, Elżbietę i Zbigniewa Fień, pokr. Mazurek, Mieszczanin, Botor

2.Za ++ Alojzego i Hildegardę Botor, Pawła i Teresę Skutela, ich rodziców, rodzeństwo, szwagrów, szwagierki, pokr. Botor, Mieszczanin, Skutela, Wypiór

Środa 13.09.2017,

6.30    Godzinki do MB Nieustającej Pomocy

7.00    Za ++ Martę i Stanisława Kaczmarek, Alojzego Wicik, rodziców: Hildegardę i Leona, dziadków z obu str., pokrew. Kaczmarek, Wicik, Kusz, Sławik

7.30    Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

20.00   Nabożeństwo fatimskie

Czwartek 14.09.2017, święto Podwyższenia Krzyża Św.

7.00    Za ++ Zygmunta Szramkowskiego, Franciszka i Annę Mieszczanin, córkę Teresę, synowe: Irenę i Joannę, Konrada Niedzielę, Leona i Łucję Sus

18.00   Za ++ Marię i Alojzego Botor, Alojzego Nowaka, rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo: Botor, Nowak, Stowski, oraz Klarę Walura

Piątek 15.09.2017, wspomnienie MB Bolesnej

7.00    Za ++ Edmunda Jastrzembskiego i syna Stanisława oraz ++ z pokrewieństwa

9.00    W int. starszych i chorych parafian. Nabożeństwo Lourdzkie z indywidualnym błogosławieństwem.

18.00   Za ++ Jana i Bronisławę Słupik, 3 synów, synową Marię, Alojzego Kycia, Konrada Michnę, Antoniego Szegę, krewnych z rodzin: Słupik, Michna, Kycia

Sobota 16.09.2017,

7.00    1.W int. Ewy Hammer z ok. 35 r. ur. – od rodziców

  1. Za + Roberta Zdebla /9r.śm./, żonę Elfrydę, rodziców: Zdebel, Bujoczek

XXIII Niedziela Zwykła  17.09.2017,

7.30    W int. Justyny i Franciszka Kołodziej, ich dzieci z rodzinami oraz mamy Cecylii

11.00   1.W int. Parafian

2.W int. Parafian

3.W int. Parafian

15.30   Nieszpory

16.00   Za Annę i Franciszka Mieszczanin, córkę Teresę, szwagierki: Irenę i Joannę, zięcia Zygmunta, Piotra i Joannę Gruszczyk, zięcia Józefa, rodzeństwo, dziadków z obu stron.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );