Poniedziałek 12.03.2018  ,   

  7.00   Za + Marię Hajok /15r.śm./, męża Jana, rodziców, teściów, synów: Jerzego i Henryka, córki: Magdalenę i Małgorzatę, synową Annę, zięciów: Stanisława, Bolesława i Wiktora, wnuka Tadeusza i ++ z pokrewieństwa.

 18.00  Za ++ zalecanych na Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach

Wtorek 13.03.2018,

7.00     Za ++ wg intencji ze skarbony

18.00   Za ++ rodziców Stachura, Alojzego Kycia, Konrada Michnę, zięcia Alojzego, Antoniego i Jadwigę Szega, ++ z rodzin: Kycia, Michna, Stachura, Cepok

Środa  14.032018,

6.30     Godzinki do MB Nieustającej  

7.00     1.Intencja wolna

           2.W int. Róż Różańcowych

           Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

Czwartek 15.03.2018,.

 7.00    W int. Parafian.

18.00   Msza szkolna: Za ++ Józefa i Helenę Mieszczanin, syna Pawła, Jana Halińskiego, Alojzego i Marię Gruszczyk, Jana i Annę Widuch, 

Piątek 16.03.2018,

 7.00    Intencja wolna

17.00   Droga Krzyżowa

18.00   Za ++ Teofila Mańka/5r.śm./, rodziców: Teofila i Gertrudę Mańka, teściów: Stefana i Weronikę Bromboszcz, siostrę Annę Sławik, szwagra Bernarda Sławik, brata Huberta Mańka, ++ z pokrewieństwa Mańka

Sobota 17.03.2018,

 7.00    1.Za ++ Małgorzatę i Leona Szklarskich, rodziców, dziadków, pokrewieństwo

           2.W int. Parafian

V Niedziela Wielkiego Postu  18.03.2018,

 7.30    Za ++ Teodora i Annę Bujok, Józefa i Elżbietę Kołodziej, syna Stefana, Kazimierza Wróbla, siostrę Zofię, męża, braci: Wojciecha i Jana, jego syna Damiana, ich rodziców, oraz Wilhelma Mercika i Barbarę Brzoza

10.00   W int. małżonków obchodzących w tym roku 40 rocznicę ślubu.

11.30   W int. Wojciecha Kneza – z ok. roczku, jego rodziców i chrzestnych

15.15   Gorzkie Żale

16.00   Za + Gertrudę Kołodziej z ok. ur.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );