Poniedziałek 13.01.2020

7.00     Za parafian.

18.00    Za ++ Jadwigę i Jana Mieszczanin, syna Andrzeja, ks. Karola Żmij, rodziców, oraz braci, bratowe, siostry, szwagrów i szwagierki, Marię i Pawła Gruszczyk, syna Alfreda, żonę Marię, syna Brunona, pokrewieństwo Mieszczanin, Gruszczyk i Żmij

Wtorek 14.01.2020

7.00    Za parafian.

Nabożeństwo do św. Antoniego.

11.00    Pogrzeb śp. Teresy Kasperek.

18.00    Za ++ Łucję Szołtysek, 2 mężów, Adelajdę i Ewalda Wypiór, ++ z pokrewieństwa.

20.00    Adoracja uwielbieniowa.

Środa 15.01.2020

6.30     Godzinki do MB Nieustającej

7.00     Za parafian.

Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

Czwartek 16.01.2020

7.00     Za parafian.

17.00    Adoracja w ciszy

18.00    1. Za + Ryszarda Ursoń w 3. r. +.

  1. Za ++ Annę i Jana Mertyńczak, rodziców z obu stron, Łucję i Jerzego Raszka, syna Jerzego, synową Krystynę, wnuka Michała.

Piątek 17.01.2020 Wspomnienie św. Antoniego, opata.

7.00    1. Za ++ Jana Kurpasa w 6 r. +, rodziców: Pawła i Łucję, braci: Stefana i Engelberta, Józefa Niemca, żonę Wiktorię, syna Edmunda, Jana i Julię Żogała, 3 synów, ++ z pokrewieństwa z obu str.

  1. Za + Wiktora i Anielę Zieleźnik, Stanisława Rakocza, ks. Wernera Rakocza, Rafała Gruszczyka, ++ z pokrew. z rodzin: Olejnik, Zieleźnik, Rakocz.

Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

18.00    Za + Jadwigę Szega w 2 r. +.

Sobota 18.01.2020 wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa

7.00 1. Za ++ Annę Fojt, męża Oskara, ich rodziców i rodzeństwo, Krystynę Kowolik i męża Ryszarda.

  1. Za ++ Teodora i Anastazję Gabor, syna Rudolfa, Klemensa i Agnieszkę Jarczyk, syna Norberta, Klemensa i Halinę Jarczyk, Piotra Hańca, ++ z pokr.

II Niedziela Zwykła  19.01.2020

7.30    Za + Jadwigę Siedlaczek w 6. r. + i jej męża Ryszarda.

10.00    W int. małżonków obchodzących w tym roku 50, 55 i 60 rocznicę ślubu.

11.30    Za ++ Agnieszkę Siwiec i Urszulę Świtała.

Chrzest Filip Pędziwiatr.

15.30    Nieszpory.

16.00    1. Za + Józefa Kadłubskiego w 7 r. +, syna Kazimierza, rodziców, rodzeństwo, dziadków z obu str. oraz Łucję Gomołuch.

  1. W int. Kornelii Hamczyk z ok. chrztu św.
the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );