Poniedziałek 15.05.2017,

7.00    Za ++ Emila Chwała, żonę Teresę, rodziców, teściów, Gertrudę i Eryka Janus, Agnieszką i Józefa Wyciślik, Gertrudę Ursoń, ++ z rodzin: Chwała i Ursoń

9.30    Godzinki ku czci św. Michała Archanioła

10.00   Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i błogosł. osób starszych i chorych

15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę św. Michała Archanioła

18.00   Za + Rajmunda Burka, rodziców: Jana i Helenę Zdebel, syna Stanisława, Pawła Gajowskiego, matkę Bożenę, Stanisława i Genowefę Kałamarz, pokr. Zdebel, Burek, Goczok

Wtorek 16.052017,  święto św. Andrzeja Boboli, prezb. i męcz., patrona Polski

 7.00 Za + + Alojzego Wilka, żonę Helenę i ++ z pokrewieństwa

9.30    Godzinki ku czci św. Michała Archanioła

10.00   Msza św. z Aktem Poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi

15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę św. Michała Archanioła

18.00   Za + Henryka Chlebisza /7 r.śm./, żonę Helenę, ++ z pokrewieństwa

Środa 17.05.2017,  

6.30    Godzinki do MB Nieustającej Pomocy

7.00   1.W int. ks. prob. Jana Myśliwca z ok. 25 r. święceń kapł. – od grupy „Wieczernik”

2.Za ++ z rodzin Wrożyna i Kołodziej

7.30 Nabożeństwo majowe

Czwartek 18.05.2017,

7.00    Za ++ Adolfa i Gertrudę Pytlok, syna Jerzego, ich rodziców i rodzeństwo, syna Jerzego, wnuków: Barbarę i Bronisława, Rozalię i Franciszka Szczyrba, 2 synów, 2 córki, wnuczkę Irenę, ++ z pokrewieństwa

18.00   Msza szkolna: 1.Za ++ Mariana Kubiaka, Walentego Gryszka, ++ z rodzin: Kubiak, Gryszka, Piwowarski, Dymara, Cyroń

2.Za + Alojzego Bartosza w 30 dzień po śmierci

Piątek 19.05.2017,

7.00    Za ++ Bertę Chwała, męża Józefa, syna Emila, synową Teresę, córkę Gertrudę, zięcia Eryka Janus, Józefa Murawskiego, ++ z pokrewieństwa: Chwała, Ursoń

18.00   Za + Józefa Dyrdę, rodziców: Martę i Jana, siostrę Annę, szwagra Wiktora, braci: Jana i Piotra, bratową Eufemię, syna Zygmunta teściów: Józefa i Zofię Libeckich

Sobota 20.05.2017,

7.00    Za ++ Grzegorza Wyciślika /3r.śm./, żonę Florentynę, córkę Martę, zięcia Jana, synów: Leona i Jana, Romana i Marię Żymła, Jana i Annę Minął, Martę i Wilhelma Wróbel, pokrew.: Wyciślik, Żymła, Minął, dusze w czuśćcu cierpiące

15.00 W int. Andrei Polczyk z ok. 18.r. ur. dz-bł /TD/

VI Niedziela Wielkanocna 21.05.2017,

7.30    Za + Alojzego Bartoszka – od mieszkańców z ul. Sosnowej i Kaczmarka

10.00   W int. Julii Kołodziej z ok. 85 r. ur. dz-bł /TD/

11.30   W int. Rafała Makieła z ok. roczki, jego rodziców i chrzestnych

15.30   Nabożeństwo majowe

16.00   Za ++ Henryka Czekała, siostrę Borgię, Wilhelma i Franciszkę Kelner, ++ z rodzin: Czekała, Libera i Kelner

Nabożeństwa Majowe:        – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 17.30

– środa i sobota – 7.30

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );