Poniedziałek 18.01.2021

7.00   Za ++ Jana Kurpasa w 7 r. +, żonę Elfrydę, rodziców: Pawła i Łucję, braci: Stefana i Engelberta, szwagrów: Piotra, Antoniego i Edmunda, Józefa Niemca, żonę Wiktorię, Jana i Julię Żogała, 3 synów, ++ z pokrewieństwa z obu str.

18.00  Za ++ Annę i Oskara Fojt, ich rodziców, Krystynę Kowolik, męża Ryszarda.

Wtorek 19.01.2021 Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara

7.00    Za + Wiktora i Anielę Zieleźnik, Stanisława Rakocza, ks. Wernera Rakocza, Rafała Gruszczyka, ++ z pokrew. z rodzin: Olejnik, Zieleźnik, Rakocz.

Nabożeństwo do św. Antoniego.

18.00   1. Za + Łucję Szołtysek, 2 mężów, Adelajdę i Ewalda Wypior, ++ z pokrew.

  1. Za + Agnieszkę Bubała w 2 r. +.

Środa 20.01.2021

6.30     Godzinki do MB Nieustającej

7.00     Za ++ członków Róż Różańcowych.

Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

Czwartek 21.01.2021 Wspomnienie św. Agnieszki

7.00   W int. babć i dziadków z okazji ich święta.

17.00   Cicha adoracja.

18.00   Za ++ Annę i Jana Mertyńczak, rodziców z obu stron, Łucję i Jerzego Raszka, syna Jerzego, synową Krystynę, wnuka Michała.

Piątek 22.01.2021 Wspomnienie św. Franciszka Salezego

7.00   Za + Urszulę Wyciślik of. od rodz. Pająk.

18.00   1. Za + Władysławę Czamara w 4. r. +, męża Władysława, Teresę Gruszczyk, Stefana Dyrek oraz ++ z rodz. Gruszczyk, Mieszczanin,     Hübscher.

  1. Za + Henryka Aruczana w 1 r. +.

Sobota 23.01.2021 Święto Nawrócenia św. Pawła

 7.00    1. Za ++ Teodora i Anastazję Gabor, syna Rudolfa, Klemensa i Agnieszkę Jarczyk, syna Norberta, Klemensa i Halinę Jarczyk, Piotra Hańca, ++ z pokr.

  1. Za ++ Emanuela i Stefanię Baron, rodziców, rodzeństwo, Pawła Strzeleckiego, rodziców, 2 braci, Henryka i Annę Misiewicz, Mari i Józefa Neuman, Konrada Skutelę, ++ z pokrew.

12.00   ślub Karolina Szczyrba – Mateusz Pisarzowski

16.00   Za + Irenę Grackę of. od sąsiadów z ul. Poniatowskiego, Bagiennej, Studziennej, 1 rodziny z ul. Kaczmarka, 1 rodziny z ul. Asnyka, 1 rodziny z ul. Burszki.

                   III Niedziela Zwykła  24.01.2021

7.30   Za + Marię Gruszczyk, męża Alojzego, zięcia Lucjana, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Annę i Jana Widuch.

10.00   W int. Wojciecha Gwoździa w 1. r. ur. /roczek/.

11.30   1. Za ++ Jerzego Myszura, żonę Annę oraz Annę i Józefa Niegel.

  1. Za + Franciszka Kołodzieja w 1. r. +.

15.30   Nieszpory

16.00   Za ++ Janinę Szczęsny i Julię Kołodziej of. od przyjaciółek.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );