Poniedziałek 18.06.2018 ,

7.00    Za ++ Eryka Janusa, żonę Gertrudę, rodziców: Piotra i Annę, siostrę Helenę, 2 mężów, braci: Alojzego i Huberta i ich żony, oraz Józefa, Bertę, Emila i Teresę Chwała

18.00   Za + Andrzeja Mieszczanina, wnuka Marcela, rodziców: Jana i Jadwigę oraz + Henryka Czekała

Wtorek 19.06.2018,

7.00    Za ++ Anielę i Franciszka Bujoczka – od rodziny ze Starej Kuźni

18.00   1. Za ++ Annę i Edwarda Cieplik, Augustyna Skórkę, Wiktora i Rozalię Zaczek, ++ z pokrewieństwa

2.Za + Jana i Wandę Lipowczyk, zięcia Stanisława Gawonicza, ich rodziców i rodzeństwo 

Środa 20.06.2018,

6.30     Godzinki do MB Nieustającej Pomocy/

7.00     1.Za + Jana Mertyńczaka, żonę Annę, Franciszka i Cecylię Grzywocz, rodziców, teściów oraz pokrewieństwo z obu stron

2.Za + Bogumiła Prawickiego w 30 dzień po śmierci oraz żonę Irenę w 2 r. śm.

Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

Czwartek 21.06.2018,

7.00    Za + Edmunda Jastrzembskiego /26r.śm./, syna Stanisława, rodziców: Martę i Jana, 4 braci, 3 bratowe, siostrę Agnieszkę, syna Jerzego, Dominika i Emilię Muskietorz, syna Eryka, córkę Danielę, zięcia Szczepana, wnuka Marka, Eugeniusza Baranowicza, dziadków z obu str.

9.00    W int. uczniów, nauczycieli i personelu szkoły z ok. zakończenie Roku Szkolnego

18.00   1.Za + Hildegardę Burszka /5r.śm./, męża Sylwestra, Marię i Teofila Gracka, brata Edmunda, rodziców: Piotra i Urszulę Jędryka ++ z pokrewieństwa

2.Za ++ Annę i Józefa Niegel, córkę Marię, 2 synów: Szczepana i Jana, synowe: Magdalenę i Danielę, 2 zięciów: Romana i Jerzego, ++ dziadków z obu stron

Piątek 22.06.2018,

7.00    1.Za ++ Jadwigę i Pawła Kandziora, rodziców i rodzeństwo

2.Za + Józefa Skutelę w 30 dzień po śmierci

18.00   1.Za + Eugeniusza Zawadzkiego w 3 r. śm., rodziców, brata Andrzeja, Henryka Andreczko, rodziców, siostry, szwagra Jerzego Glinkę, 2 żony, syna synową,  ++z pokrewieństwa

2.Za + Mateusza Mintę

Sobota 23.06.2018,

7.00     1.Za + Ludwika Mazurka, rodziców, teściów, Monikę, Wiktora i Romualda Wyciślik, pokrewieństwo: Mazurek, Wyciślik, Kraczla i Szczygieł

2.Za ++ Annę i Augustyna Szafron, syna Pawła, Annę i Piotra Babik, Bernarda i Karolinę Niemiec, Andrzeja, Marię, Annę i Barbarę Pietrzyk                                                                                                                                                      

Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela 24.06.2018,

7.30    Za + Gerarda Szczyrba – od żony, córki Joanny i Magdaleny z rodziną

10.00   W int. Ignacego Krzykowskiego z ok. roczku, rodziców, chrzestnych, brata Franciszka, i mamy Katarzyny /ur/

11.30   W int. Elżbiety Słupik do Opatrzności Bożej w podziękowaniu za otrzymane łaski z ok. 75r. ur./TD/

15.30   Nieszpory

16.00   Za + Adama Wojtaczka /3r.śm./, oraz ++ rodziców i rodzeństwo.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );