Poniedziałek 19.02.2018  ,   

  7.00   Za ++ Wilhelma Mercika – od mieszkańców ulic: Ligockiej, Pułaskiego, Poniatowskiego, Mikołowskiej, Szczudlaka, 2 rodz. ze Studziennej i 1 z Żytniej

 18.00  Za + Urszulę Bresler w 3 r. śm. oraz rodziców: Anielę i Franciszka Bujoczek

Wtorek 20.02.2018,

7.00     Za ++ Lidię Perdyła, rodziców: Martę i Wiktora, Annę i Wilhelma Szampera, Ryszarda i Stefanię Banik, syna Jana, Agnieszkę Zalewską, Floriana i Różę Kołodziej, Jana Kołodzieja oraz Teresę i Franciszka Szulik

18.00   Za + Józefa Hübschera, Pawła Lakwa i ++z pokrewieństwa

Środa  21.02.2018

6.30     Godzinki do MB Nieustającej  

7.00     W int. Róż Różańcowych

           Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

Czwartek 22.02.2018,.

 7.00    Za ++ Józefa Niemiec, żonę Wiktorię, syna Edmunda, zięcia Jana Kurpasa, Jana i Julię Żogała, 3 synów, Pawła i Łucję Kurpas, 3 synów, pokr. z obu str.

18.00   Msza szkolna: Za + Eryka Pykę, syna Andrzeja, rodziców, teściów, szwagrów, zięciów, Jana i Marię Sobota, syna Norberta, zięcia Walentego Olesia, Tomasza i Magdalenę Smolis, syna Henryka, 

Piątek 23.02.2018,

 7.00    W int. ks. prob. Seniora Henryka Jersza o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. z ok.ur. – od grupy Wieczernik

17.00   Droga Krzyżowa

18.00   1.Za ++ Karola i Gertrudę Kozubek, zięcia Józefa, Hildegarde i Jana, dziadków: Kozubek, Szczudlak, Muszala, Bruj, Annę Socową oraz Annę i Alojzego Mazurek, ++ krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.

           2.Za + Elżbietę Wesoły – od męża z ok. 50 r. ślubu

Sobota 24.02.2018,

 7.00    1.Za + Zygmunta Szarlę w 6 r. śm., rodziców, teściów, Marię i Pawła Bubała, Elżbietę i Henryka Bort, ++ z pokr. Szarla, Ludwig, Bubała, Bort

           2.Za + Hildegardę i Leona Wicik, syna Alojzego, Martę i Stanisława Kaczmarek,  dziadków oraz pokrewieństwo: Wicik, Kusz, Kaczmarek, Sławik

                                                                                                                                                                                                           II Niedziela Wielkiego Postu  25.02.2018,

 7.30    Za + Anielę Bujoczek w 30 dzień po śmierci

10.00   W int. ks. prob. Seniora Henryka Jersza o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. z ok.ur.

11.30   W int. Mateusza Gwóźdź  z ok. ur. dz-bł

15.15   Gorzkie Żale

16.00   Za ++ Tomasza Jagła /5r.śm./, ojca Piotra, teściową Jadwigę, ++ z rodziny Jagła i Maintok.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );