Poniedziałek 19.03.2018  ,   uroczystość św. Józefa

  7.00   W int. Parafian.

 18.00  1.W int. mężczyzn z ok. ich święta patronalnego

           2.Za ++ Annę i Alojzego Wycisło, rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

           Nauka stanowa dla mężczyzn

Wtorek 20.03.2018,

7.00     W int. Róż Różańcowych

18.00   1.Za + Józefa Pilicha z ok. ur.

           2.W int. Parafian

           Nauka stanowa dla młodzieży

Środa  21.03.2018,

6.30     Godzinki do MB Nieustającej  

7.00     Za + Anielę Bujoczek, męża Franciszka, córkę Urszulę – od siostry z rodziną i od rodziny Kołecki

18.00   W int. Parafian – zakończenie rekolekcji

Czwartek 22.03.2018,.

 7.00    Intencja wolna

18.00   Msza szkolna: 1. Za ++ Alojzego i Felicję Zdebel

           2.Za ++ Ludwika Mańka /25 r.śm./, rodziców, teściów, Annę i Ryszarda Mańka, syna Józefa, żonę, córkę, Bożenę i Pawła Mieszczanin, Wiktorię Kozyra, ++ z pokrewieństwa Mańka i Kołodziej 

Piątek 23.03.2018,

 7.00    Intencja wolna

17.00   1.Za ++ Cecylię i Jana Cipów, synów: Alfreda, Romana Agnieszkę, wnuka Edmunda, zięcia Reinholda, rodzeństwo, dziadków z obu stron

           2.Za + Anielę Bujoczek, jej męża, córkę – od bratowej Hildegardy z rodziną

17.45   Droga Krzyżowa – początek przy Krzyżu na Kuźnicy

Sobota 24.03.2018,

 7.00    1.Za ++ Emanuela i Stefanię Baron, rodziców, rodzeństwo, Pawła Strzeleckiego, rodziców, brata Armina, Annę i Henryka Misiewicz, Konrada Skutelę, ++ z pokrew.

           2.Za + Danutę Szot, ojca Władysława, teściów: Marię i Stefana                                                                                  

Niedziela Palmowa  25.03.2018,

 7.30    Za ++ Gertrudę i Józefa Aleksa, synów: Pawła i Leona, córkę Stefanię, zięciów: Pawła i Leona; wnuczkę Sylwię

10.00   W int. Parafian.

11.30   W int. Parafian

15.15   Gorzkie Żale

16.00   Za ++ Pawła Szafrona, rodziców, teściów, Annę i Józefa Babik, syna Stefana, Jadwigę Stencel, syna Piotra, zięcia Adama, Irenę i Augustyna Stencel

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );