Poniedziałek 16.04.2018 ,

7.00   W int. Jadwigi i Jana Babik z ok. kolejnej rocznicy ślubu dz-bł.

18.00   Za + Alojzego Bartoszka w 1 r. śm.

Wtorek 17.04.2018,

7.00     Za ++ rodziców: Stencel i Sieroń

18.00   Za ++ Marcina Adamczyka, rodziców, Józefa, Jadwigę i Jerzego Myszur, Zdzisławę Strzelecką, dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.

Środa  18.04.2018,

6.30     Godzinki do MB Nieustającej

7.00     W int. Róż Różańcowych

Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

Czwartek 19.04.2018,.

7.00    Za + Krystynę Rzychoń /10 r.śm/, męża Władysława /22r.śm./, rodziców: Jana i Cecylię Rzychoń, Rozalię i Antoniego Wieczorek, oraz dziadków: Janota i Wieczorek

18.00   Msza szkolna: 1.Za ++ Annę i Edwarda Cieplik, Augustyna Skórka, ich rodziców, rodzeństwo, Rozalię i Wiktora Zaczek, syna, synową, córkę, zięcia, Józefa i Krystynę Kuźniar, Alojzego Słupika, Alfreda Otrzonska, Emilię Cipa, Józefa Pilicha przyjaciół i dobroczyńców.

2.Za + Anielę Bujoczek – od bratanka Józefa i bratanicy Adelajdy z rodzinami

Piątek 20.04.2018,

7.00    Za + Danutę Szot z ok. ur.

18.00   1.Za ++ Ernę i Eryka Mierzwa, rodziców: Agnieszkę i Józefa Pawera, brata Józefa

2.Za ++ Henryka Weihrauch, syna Rudolfa, teściów: Hildegardę i Alojzego Rajda, Florentynę i Pawła Botor, syna Maksymiliana, Tomasza Grzyśkę, ++ z rodzin: Botor, Rajda, Grzyśka

Sobota 21.08.2018,

7.00   1.Za ++ Erwina i Jadwigę Paździor, zięcia Romana Kranz

2.Za + Helenę Wilk /ur/

                                                                                             

IV Niedziela Wielkanocna 22.04.2018,

7.30    Za + Floriana Kołodzieja, córkę Magdalenę Grychtoł, siostrę Teresę Dyrda

10.00   W int. małżonków Joanny i Mateusza Gwóźdź z ok. 2 rocznicy ślubu oraz córki

11.30   W int. Lidii i Jana Słupik z ok. 50 r. ślubu dz-bł. /TD/

15.30   Nieszpory

16.00   Za + Jerzego Wesołego, syna Piotra, Jana i Gertrudę Wesoły, 2 zięciów, Gertrudę Witała, Antoniego Szołtyska, dziadków z obu stron, pokrewieństwo: Kramarczyk, Kalisz, Wesoły

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );