Poniedziałek 22.06.2020

7.00   Za + Ludwika i Cecylię Mazurek, rodziców, teściów, Monikę, Wiktora i Romualda Wyciślik, pokrewieństwo: Mazurek, Wyciślik, Kraczla i Szczygieł.

18.00   1. Za + Hildegardę Burszka w 7 r. +, rodzeństwo Marię i Teofila Gracka, brata Edmunda, rodziców Piotra i Urszulę Jędryka, ++ pokrew.

  1. Za + Katarzynę Mateja w r. +.

Wtorek 23.06.2020

7.00   Za ++ Jadwigę i Pawła Kandziora, ++ rodziców i rodzeństwo.

Spotkanie Grupy Modlitewnej „Wieczernik”

18.00   1. Za + Eugeniusza Zawadzkiego w 5 r. +, rodziców, brata Andrzeja, Henryka Andreczko, syna Mirosława, rodziców, siostry, szwagra Jerzego Glinkę, 2 żony, syna synową,  ++ pokrew.

  1. Za + Mateusza Mintę z ok. ur.

20.00   Adoracja uwielbieniowa.

Środa 24.06.2020 Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

6.30     Godzinki do MB Nieustającej

7.00     1. Za Parafian.

  1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

Czwartek 25.06.2020

7.00    Za ++ Piotra Skórka w 6. r. +, jego rodziców: Józefa i Rozalię, braci, bratową, teściów: Pawła i Łucję Kurpas, 4 szwagrów, Kazimierza Pykę, dziadków, pokrew.

17.00   Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.00   1. Za + Jerzego Myszura z ok. ur. of. od dzieci z rodzinami.

  1. Za + Ryszarda Zdebla of. od krewnych.
  2. Za ++ Jana i Wandę Lipowczyk, córkę Irenę Gawonicz, zięcia Stanisława Gawonicza oraz ++ rodziców i rodzeństwo.

Piątek 26.06.2020

7.00   W int. „Gradowników” of. od mieszkańców ze Starej Kuźnicy.

18.00   1. Za + Adama Wojtaczka w 6 r. + oraz ++ rodziców i rodzeństwo.

  1. Za + Cecylię Kuczera of. od wnuka Marcina z żoną i wnuczki Katarzyny z mężem oraz prawnukami oraz za ++ Andrzeja Mańka i Danielę Tworek.

Sobota 27.06.2020

7.00   Za + Stefanię Foltyn w 3 r. +.

12.00   ślub Alicja Krenczyk – Adrian Kieslich.

14.00   W int. dziecka przystępującego do I Komunii św.

15.00   Dzięk. w int. Marka Borys z ok 50 r. ur. /T.D./

16.00   Dzięk. w int. Sabiny i Marka Pawlas z ok. 20 r. ślubu /T.D./

       

XIII Niedziela Zwykła 28.06.2020

7.30    Za + Ludwika Ursoń of od mieszkańców z ul. Kłodnickiej.

10.00   Dzięk. w int. Filipa Brzoza w 1 r. ur. (roczek).

11.30   1. Za ++ Pawła Skutelę, żonę Teresę, syna Józefa, rodziców z obu stron, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.

  1. Za + Ludwika Nowaka of. od żony Ireny i siostry Anieli z rodziną.

15.30   Nabożeństwo czerwcowe

16.00   1. Za + Edmunda Niemca of. od żony i synów z rodzinami.

  1. Za + Adama Gomolę w 2 r. + of. żony i syna.
the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );