Poniedziałek 23.11.2020

7.00   W pewnej intencji.

18.00   1. Za + Cecylię Mazurek, męża Ludwika, ich rodziców, ++ z pokr. Mazurek, Kraczla.

  1. Za + Annę Myszur of. od sąsiadów z ul. Traugutta.

Wtorek 24.11.2020 Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Dung-Laca i tow.

7.00   W pewnej intencji.

18.00   Za + męża Ernesta Skudlika w r.+, rodziców Pawła i Paulinę, ++ braci, ++ z rodz. Wojtala, Pilocik.

Środa 25.11.2020

6.30     Godzinki do MB Nieustającej Pomocy.

7.00     Za + Adama Glisty z ul. Panwenickiej 30A of. od mieszkańców z ul. Panwenickiej.

Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.

Czwartek 26.11.2020      

7.00   W pewnej intencji.

17.00   Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.00  Za + Gertrudę Ursoń w 6 r. +, rodziców, teściów, siostrę Helenę, Teresę i Emila Chwała, Agnieszkę i Józefa Wyciślik, Marię i Czesława Skowron, ++ z pokrew.

Piątek 27.11.2020

7.00   Za ++ Augustyna i Łucję Niemiec.

18.00   1. Za + Eryka Muskietorza w 20 r. +, syna Marka, rodz. Emilię i Dominika, Martę i Jerzego Nowak, Annę i Alojzego Wycisło.

  1. Za + Franciszkę Chwała, 2 mężów: Piotra i Rafała, Antoninę i Witolda Lipińskich, córkę Eleonorę, ks. Fryderyka Lipińskiego, Anielę Kujon, Gertrudę i Henryka Gorsz, ++ z rodzin: Nowak, Chwała i Lipiński.

Sobota 28.11.2020

7.00   Za + Karola Skutelę w 11 r. +.

16.00   1. W pewnej intencji.

  1. Za + Ireneusza Mieszczanina of. od koleżanek i kolegów z rocznika 1963

I Niedziela Adwentu 29.11.2020

7.30   Za + Alojzego i Marię Gruszczyk, rodziców, rodzeństwo, zięcia Lucjana, krewnych z obu stron, Annę i Jana Widuch, Karola i Wiktorię Dyrda.

10.00   Za ++ Joannę i Jerzego Giesa, Adama i Marię Kudła, ++ z pokrew.

11.30   W int. Marty Ulańczyk z ok. chrztu św.

15.30   Nieszpory.

16.00   W pewnej intencji.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );