Poniedziałek 25.12.2017,   

  7.30   W int. Parafian

10.00   W int. Parafian

11.30   1.W int. Heleny Brodowskiej z ok. 80 r. ur. dz-bł /TD/

           2.Za + Hieronima Brodowskiego /5r.śm./, siostry i brata, Jana i Emilię Scheibel, córkę Łucję, syna Norberta, synową, zięciów i dziadków

15.00   Nieszpory kolędowe

Wtorek 26.12.2017,  święto św. Szczepana

  7.30   Za + Cecylię Mazurek w 30 dz. po śmierci

10.00   W int. kolędników misyjnych i tych, którzy ich przyjmą

11.30   W int. Aleksandry i Marka Bodak z ok. 25 r. ślubu dz-bł /TD/

Środa 27.12.2017, święto św. Jana, ap i Ew.

  7.00   1.Za + Krystynę Skiba /6 r. śmierci/, męża Roberta, ++ z rodzin: Skiba i Mateja

           2.Za + Brunona Gruszczyka – od krewnych

           Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy

Czwartek 28.12.2017, święto św. Młodzianków, męcz.

 7.00    Za ++ Józefa Skutelę, żonę Rozalię, córkę Annę, zięciów: Oskara i Franciszka, synów: Edmunda, Konrada, Pawła, wnuka Zygmunta, teściów: Józefa i Marię oraz syna Edmunda i ++ z pokrewieństwa

 9.00    W int. dzieci i matek w stanie błogosławionym.

Piątek 29.12.2017,

 7.00    1.Intencja wolna

           2.W int. Parafian.               

Sobota 30.12.2017,  

 7.00    1.Za + Konrada Skutelę

           2.Za + Franciszka Borysa /4 r. śm./, jego rodziców, siostry: Emilie i Zofię, Józefa i Annę Wieczorek, syna Alojzego, oraz ++ z rodziny: Baron, Wieczorek i dusze w czyśćcu cierpiące

 

Święto Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  31.12.2017,

 7.30    W int. Parafian

10.00   W int. Parafian

11.30   W int. Parafian

14.00   ślub: Iwona Matuszewska – Adam Mann

16.00 Za ++ w minionym roku

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );