Poniedziałek 27.07.2020

7.00   Za + Katarzynę Honorowicz w r. ur.

Wtorek 28.07.2020

7.00   Za + Martę Mieszczanin w r. ur., + męża Teofila i ++ z pokrew. z obu stron.

20.00   Adoracja uwielbieniowa.

Środa 29.07.2020 Wspomnienie św. Marty

 6.30    Godzinki do MB Nieustającej.

7.00    Za + siostrę Almirę Stanek.

Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.

Czwartek 30.08.2020

7.00   Za + Magdalenę Paszek w 100 r. ur., ++ męża i syna oraz ++ z pokrew.

Piątek 31.08.2020 Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli

7.00     Za ++ Teresę Skutela w 5 r. +, męża Pawła, syna Józefa, Alojzego i Hildegardę Botor, ++ rodzeństwo, ++ z rodzin: Skutela, Botor, Mieszczanin.

17.00   W int. Mai Wagner z okazji chrztu św.

I Sobota 01.08.2020 Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego

7.00   W int. rodzin of. od Kółka Rodzinnego.

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

14.00   ślub Krzysztof Trąbski – Monika Wróbel

XVIII Niedziela Zwykła 02.08.2020

7.30   Za + Alfonsa Kempińskiego.

10.00   Dzięk. w int. Natalii Kursa z ok. 18 r. + of. od rodziców.

11.30   1. Dzięk. w int. Izabeli Plewnia z ok. 50 r. ur. of. od męża, dzieci i rodziny /T.D./

  1. W int. Antoniego Łoniewskiego z ok. chrztu św.

Roczek Mateusz Borowy.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );