1908 – Z inspiracji ks. Ludwika Tunkla z Kochłowic, mieszkańcy Kłodnicy budują kapliczkę

29.08.1909 – Poświęcenie kaplicy pw. Św. Józefa oraz dzwonu ufundowanego przez Augusta i Franciszkę Wieczorków; Mszy św. przewodniczy ks. L. Tunkiel

           1942 – ks. Franciszek Jerominek mianowany pierwszym duszpasterzem samodzielnej placówki duszpasterskiej w Kłodnicy (kolejnymi lokalistami są: ks. Paweł Aleksa, ks. Wilhelm Mucha oraz od 1.09.1945 r. ks. Henryk Mazurek

  1.09.1945 – nominacja ks. Henryka Mazurka na kuratusa w Kłodnicy.

  7.09.1945 – wprowadzenie ks. Henryka Mazurka na placówkę duszpasterską w Kłodnicy, o charakterze kuracji duszpasterskiej.

25.04.1946 –  ks. Henryk Mazurek przeprowadza się do Kłodnicy

  1.06.1946 – poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła i rozpoczęcie budowy, głównie z materiałów uzyskanych z rozbiórki baraku po filii oświęcimskiego obozu koncentracyjnego w Starej Kuźnicy.

12.09.1947 – huragan, który nawiedza Górny Śląsk, niszczy dopiero co wystawione mury kościoła.

  2.10.1947 – poświęcenie cmentarza (pierwszym grabarzem zostaje pan Augustyn Giza).

12.05.1948 – oficjalnie rozpoczęto budowę nowego kościoła

  4.12.1949 – ks.bp Ordynariusz Stanisław Adamski dokonuje poświęcenia kościoła – jest to jednocześnie pierwsza wizyta kanoniczna parafii połączona z udzielaniem sakramentu bierzmowania

  1.02.1950 – decyzją ks. bpa Ordynariusza Stara Kuźnica została włączona do lokalii w Kłodnicy

  8.12.1950 – poświęcenie sztandaru ufundowanego przez panny należące do Sodalicji Mariańskiej

26.07.1951 – poświecenie sztandaru matek

  7.10.1951 – poświęcenie sztandaru Arcybractwa Różańcowego

13.11.1952 – poświęcenie sztandaru młodzieży z wizerunkiem św. Stanisława Kostki

16.06.1957 – rozpoczęto budowę probostwa

20.12.1957 – Kłodnica staje się samodzielną parafią

           1958 – pierwsze misje parafialne, które prowadzą księża Salezjanie z Poznania

  1.07.1959 – srebrny jubileusz kapłaństwa ks. proboszcza Henryka Mazurka i poświęcenie probostwa, którego dokonuje ks. bp Wilhelm Pluta

20.09.1959 – wizytacja biskupia w parafii wraz z sakramentu bierzmowania udzielanym przez ks. bpa Herberta Bednorza

25.04.1964 – wizytacja biskupia parafii wraz z sakramentu bierzmowania udzielanym przez ks. bpa Czesława Domina

26.03.1967 – uroczystość przyjęcia w parafii „pustych ram” Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej peregrynującej po Polsce. Obrazu nie wpuszczono do diecezji katowickiej. Samochód wiozący Obraz został zatrzymany przed Będzinem

11-27.09.1970 – wizytacja biskupia z udzielaniem sakramentu bierzmowania, którego szafarzem jest. ks. bp Czesław Domin

29.11.1970 – pierwsza niedziela Adwentu – po Soborze Watykańskim II pierwszy raz w naszym kościele odprawiana jest Msza św. w języku polskim a nie po łacinie

     07.1972 – nowe pokrycie dachu kościoła

21.09.1975 – wizytacja biskupia z udzielaniem sakramentu bierzmowania, którego szafarzem był ks. bp Józef Kurpas

 4.06.1984 – 50-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Henryka Mazurka

  6.10.1985 – wizytacja biskupia i udzielanie sakramentu bierzmowania przez ks. bpa Czesława Domina

  8.09.1988 – nowym proboszczem parafii zostaje ks. Henryk Jersz

10.12.1989 – uroczystość 40-lecia kościoła celebrowana przez ks. bpa Czesława Domina

     02.1990 – powstają pierwsze Kręgi Domowego Kościoła Ruchu Światło -Życie

19.03.1990 – rozpoczęto budowę domu katechetycznego

5/6.10.1990 – wizytacja biskupia i udzielanie sakramentu bierzmowania, którego szafarzem jest ks. bp Janusz Zimniak

      02.1991 – rekolekcje na temat Miłosierdzia Bożego i wprowadzenie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w III piątek miesiąca

24.01.1992 – poświęcenie domu parafialnego dokonane przez ks. bpa Janusza Zimniaka

     07.1993 – koniec remontu kościoła. ” Wejście ” do kościoła pod przewodnictwem ks. Wiktora Skworca

10.04.1994 – śmierć ks. Henryka Mazurka

12.04.1994 – eksportacja, której przewodniczył ks. Wiktor Skworc

13.04.1994 – pogrzeb śp. ks. Henryka Mazurka. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczy ks. bp Damian Zimoń

  3.12.1995 – ks. inf. Stefan Cichy dokonuje poświęcenia sztandaru ufundowanego przez górników parafii

22.02.1995 – uroczystość 50 rocznicy urodzin ks. proboszcza Henryka Jersza

15.08.1995 – poświęcenie kaplicy z figurą Maryi Niepokalanej

20.08.1995 – pierwsze śluby zakonne parafianki Brygidy Leder w klasztorze ss. Elżbietanek w Katowicach; przyjmuje imię Maria Bernadeta

22.08.1995 – początek remontu probostwa

     08.1995 – remont kaplicy przy szkole oraz w Starej Kuźnicy

  5.10.1995 – wizytacja biskupia połączona z udzielaniem sakramentu bierzmowania, którego udzielił ks. bp Gerard Bernacki

 8.04.1996 – uroczystości parafialne związane z 25-leciem święceń kapłańskich ks. proboszcza Henryka Jersza

     04.1997 – rozpoczęcie budowy kaplicy przedpogrzebowej

12.10.1997 – początek Misji św. przed peregrynacją Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

19/20.10.1997 – uroczystości związane z przyjęciem Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, z udziałem ks. bpa Piotra Libery

19.10.1997 – poświęcenie kaplicy przedpogrzebowej, której dokonał ks. bp Piotr Libera

20.05.1998 – sakramentu bierzmowania udzielił ks. inf. Stefan Cichy

19.10.1998 – uroczystości związane z rocznicą peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

20.11.1998 – rozpoczęcie budowy dzwonnicy

     03.1999 – zakończenie budowy dzwonnicy, zawieszenie dzwonów

14.09.1999 – uroczystości z okazji jubileuszu 50 – lecia poświęcenia kościoła z udziałem ks. bp. G.Bernackiego Poświęcenie dzwonów.

  6.03.2000 – Rekolekcje Wielkopostne, prowadzi o. Laban, werbista

  9.05.2000 – Bierzmowanie, którego udzielił ks. bp.G Bernacki

29.06.2000 – zmarł ks. Ryszard Kirstein, emeryt u „Boboli”, dawny proboszcz

1 – 8.07.2000 – Narodowa Pielgrzymka Polaków w Rzymie

     11.2000 – otwarcie i poświęcenie „hoteliku” dla dzieci z rodzin patologicznych w Starej Kuźnicy na ul. Poniatowskiego

 3.12.2000 – poświęcenie kościoła św. Barbary w Bykowinie

     05.2001 – powstało nowe ogrodzenie cmentarza parafialnego

     05.2001 – nowa elewacja kaplicy przedpogrzebowej (napisy)

     11.2001 – p. Piotr Mateja wybrany na posła

22.02.2002 – wizytacja kanoniczna w parafii dokonana przez ks.abp Damiana Zimonia

     04.2002 – dobudowanie pomieszczeń do istniejącego domu gospodarczego

16- 19. 08.2002 – wizyta Ojca Świętego w Polsce

30.08.2002 – zakończono odnawianie elewacji domu katechetycznego

14.10.2002 – pielgrzymka parafian do Wadowic, Kalwarii, Łagiewnik

17.10.2002 – 100 lecie kościoła w Kochłowicach

18.01.2003 – umiera pani Agnieszka Mieszczanin, założycielka parafialnej grupy modlitewnej „Wieczernik”

  6.04.2003 – umiera pan Henryk Weihrauch, długoletni konserwator sprzętu elektronicznego w parafii

      05.2003 – początek prac przy nadbudowie wieży kościelnej

18.08.2003 – jubileuszowa pielgrzymka „halembska” do Częstochowy

  2.09.2003 – poświęcenie nadbudowanej wieży kościelnej, którego dokonał ks.bp.G.Bernacki

25.10.2003 – poświęcenie dzwonnicy i dzwonu cmentarnego

  5.02.2004 – młodzi parafianie pod kierunkiem p. Pawła Borka wykonali makietę kościoła i jego otoczenia; fakt ten zostaje odnotowany w prasie lokalnej i ogólnopolskiej

  5.02.2004 – początek Rekolekcji Wielkopostnych głoszonych przez palotyna O.Dariusza Mielcarka

  4.03.2004 – peregrynacja relikwii Krzyża Świętego

     05.2004 – młodzież naszej parafii przystępuje do sakramentu bierzmowania w parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach

     08.2004 – Piesza Pielgrzymka Halembska do Częstochowy z licznym udziałem młodzieży naszej parafii

19.09.2004 – odpust parafialny; koncelebrze przewodniczy i homilię głosi ks. prof. Henryk Krzysteczko

  9.10.2004 – początek Roku Eucharystycznego

25.10.2004 – wspomnienie 25 rocznicy śmierci ks. infułata Franciszka Jerominka

  4.12.2004 – uroczystości „barbórkowe”

  5.12.2004 – w uroczystość poświęcenia kościoła własnego po raz pierwszy padła propozycja ozdobienia okien witrażami

     12.2004 – ukazuje się pierwszy numer gazetki parafialnej Znak Krzyża – inicjatywa młodzieży KSM

14.01.2005 – zakończenie kolędy

  7.02.2005 – zmarł p. Zygmunt Sopora, jeden z organistów naszej parafii, zamieszkały w Świętochłowicach – Zgodzie

12 – 16.02.2005 – Rekolekcje Wielkopostne prowadzone przez O. Janusza Snarskiego, Oblata

22.02.2005 – Ksiądz Proboszcz obchodzi 60 urodziny

22.02.2005 – pogrzeb p. Mariana Bziuka, pełniącego wiele lat posługę grabarza na cmentarzu parafialnym

  2.04.2005 – umiera Jan Paweł II

19.04.2005 – wybór Benedykta XVI

12.05.2005 – umiera ks. prałat Franciszek Gębała, proboszcz w Chorzowie Batorym, w rodzinnej parafii ks. proboszcza Henryka Jersza

22.05.2005 – bierzmowanie uczniów kl. II i III gimnazjum, udzielone przez ks.bp. Gerarda Bernackiego; poświęcenie nowych witraży /14 okien/

     07.2005 – umiera p. Rozalia Dolibog Zakrzewska projektantka Domu Parafialnego

18.09.2005 – odpust parafialny, koncelebrze przewodniczy i homilię głosi ks. prałat Józef Pawliczek, Kanclerz Kurii Metropolitalnej

24.09.2005 – festyn parafialny – inicjatywa młodzież KSM

25.09.2005 – zmodernizowano oświecenie wokół kościoła /klosze/

  4.12.2005 – Barbórka- uroczyste poświęcenie tablicy z nazwiskami poległych górników, umieszczone na cmentarzu komunalnym w Halembie

  8.12.2005 – 14 rocznica powstania Radia Maryja

  9.12.2005 – wyłożenie kostką alejek cmentarnych

16.01.2006 – zakończenie kolędy

28.01.2006 – tragedia na Śląsku, zawalenie się dachu hali wystawowej; wielu zabitych

5-8.03.2006 – rekolekcje Wielkopostne prowadzone przez O. Jerzego Bzdyla, Oblata

20.05.2006 – decyzja o odroczeniu remontu kościoła; malowanie dachu kościoła

28.08.2006 – umiera ks. Zygmunt Długajczyk, proboszcz w Halembie II

17.09.2006 – odpust parafialny, kazanie głosi i Mszy św. koncelebrowanej przewodniczy ks. Zygmunt Kloze, proboszcz z Katowic-Zadola.

17.02.2007 – parafialny dzień skupienia przed wizytacją kanoniczną – nauki głosi ks. dr Andrzej Kołek

23 – 25.02.2007 – wizytacja ks. bpa Gerarda Bernackiego z udzielaniem sakramentu bierzmowania

  7.05.2007 – początek remontu kościoła

29.06.2007 – zakończono pierwszy etap remontu kościoła

  2.04.2007 – nabożeństwo upamiętniające rocznicę śmierci
Jana Pawła II

     05.2007 – rowerowa pielgrzymka młodzieży do Piekar

  2.06.2007 – młodzież kłodnickiego  KSM-u na Lednicy

      08.2007 – udział parafian w „Halembskiej” pielgrzymce na Jasną Górę

  8.09.2007 – festyn parafialny – inicjatywa młodzież KSM

  3.09 2007 – „Żniwne”

  4.12.2007 – Barbórka  – spotkanie górników po Mszy św.

14.03.2008 – Droga Krzyżowa ulicami parafii

     04.2008 – nabożeństwo upamiętniające rocznicę śmierci
Jana Pawła II

13.04.2008 – „Kto Panu Bogu na chwałę śpiewa…” koncert  p. Jacka Kieroka

     05.2008 – młodzież z KSM-u na Lednicy

13.05.2008 – po raz pierwszy w naszej parafii wprowadzono Nabożeństwo Fatimskie

     05.2008 – rowerowa pielgrzymka młodzieży do Piekar

     05.2008 – peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkównej w naszej parafii – inicjatywa młodzieży KSM

     08.2008 – udział parafian w „Halembskiej” pielgrzymce na Jasną Górę

14.09.2008 – odpust parafialny

21.09 2008 – uroczyste nieszpory przy kaplicy w starej Kuźni w ramach „Żniwnego”

     09.2008 – wyjazd młodzieży na pielgrzymkę do Włoch

     10.2008 – Dzień Skupienia Dekanalnych Zespołów Charytatywnych w naszej parafii

14.11.2008 – Msza św. z poświęceniem sztandaru Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 celebrowana przez ks. bp. Gerarda Bernackiego

  4.12.2008 – Barbórka  – spotkanie górników po Mszy św.

  8.12.2008 – powstaje grupa duchowej adopcji dziecka poczętego

     12.2008 – Dzień Skupienia Animatorów Ruchu „Światło –Życie” zorganizowany przez Domowy Kościół naszej parafii

2-6.03.2009 – Misje Święte

  4.03.2009 – Droga Krzyżowa ulicami Kłodnicy – inicjatywa młodzieży z KSM 

15.05.2009 – pielgrzymka dzieci I-komunijnych do Kalwarii Zebrzydowskiej i Inwałdu

20.06.2009 – festyn parafialny – inicjatywa młodzieży KSM

17-22.08.2009 – udział parafian w Halembskiej Pielgrzymce na Jasną Górę

31.08.2009 – zakończenie montażu nowego ołtarza i ambony

  3.09.2009 – instalacja nowego wzmacniacza i mikrofonów

16.09.2009 – ks. abp Damian Zimoń konsekruje nowy ołtarz

20.09.2009 – odpust parafialny, sumę odprawił i kazanie wygłosił o.Damian Szojda z Panewnik

24.10.2009 – uroczyste poświęcenie na cmentarzu parafialnym obelisku z nazwiskami ofiar poległych w latach 1914-1945

  4.12.2009 – tradycyjna barbórkowa Msza św. i spotkanie górników w salkach domu katechetycznego

12.12.2009 – uroczysta Msza św. na zakończenie obchodów 60-lecia kościoła sprawowana przez ks. bp Józefa Kupnego

23.01.2010 – KSM -owe kolędowanie – młodzież z 16 oddziałów naszej archidiecezji spotkała się w Kłodnicy  na wspólnym kolędowaniu

7 – 10.03. 2010 – Wielkopostne Rekolekcje Parafialne – nauki głosi o. Norbert, franciszkanin z Panewnik

11.04.2010 – parafianie uczestniczą w I Dekanalej Pielgrzymce do Sanktuarium  Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach

30.05. 2010 – obchody 100 rocznicy urodzin śp. ks. Proboszcza Henryka Mazurka

26.03.2010 – Droga Krzyżowa ulicami parafii – inicjatywa młodzieży KSM

10.10.2010 – uroczysta Msza św. w int. Józefa Kadłubskiego i Władysława Gruszczyka, jako podziękowanie za wieloletnią posługę w charakterze kościelnych

  4.12.2010 – „Barbórka” – 15 lecie poświęcenia sztandaru św. Barbary

13 – 16.03.2011 – Rekolekcje Wielkopostne prowadzi ks. Jarosław Ogrodniczak, rekolekcjonista Domu Rekolekcyjnego „Emaus” w Koniakowie

10.04.2011 – uroczysta Msza św. z okazji 40 rocznicy święceń kapłańskich Księdza Proboszcza Henryka Jersza

10.04.2011 – Dzień skupienia dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania – prowadzi ks. Grzegorz Wita

15.04.2011– Droga Krzyżowa ulicami parafii przygotowana przez młodzież z  KSM

  1.05 2011 – grupa kłodnickich parafian bierze udział w uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II w Rzymie.

11.05.2011 – parafianie uczestniczą w dekanalnej pielgrzymce do sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach

12.05 2011 – udzielenie sakramentu bierzmowania przez ks. bp Józefa Kupnego

30.05.2011 – pielgrzymka mężów i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich

  3.06.2011 – młodzież z KSM na Lednicy

18.06.2011 – Msza św. dziękczynna za 23 lata posługi kapłańskiej w naszej parafii Księdza Proboszcza Henryka Jersza

18.06.2011 – festyn parafialny – podziękowanie za posługę Księdza Proboszcza Henryka Jersza/program przygotowany przez młodzież z KSM/

  7.08.2011 – uroczyste wprowadzenie do parafii nowego proboszcza, Księdza Jana Myśliwca

16.08.2011 – parafianie biorą udział w Pieszej Halembskiej Pielgrzymce na Jasną Górę

19.09.2011 – Odpust parafialny – homilię głosi ks. dr Antoni Bartoszek

25.09.2011 – uroczysta Msza św. z okazji 10- lecia działalności KSM w naszej parafii

26.09.2011 – Nabożeństwo dziękczynne – „żniwne”- przy kaplicy w Starej Kuźnicy

      10.2011 – rowerowa pielgrzymka do sanktuarium w Rudach Raciborskich

  3.12.2011 – Msza św. z okazji „Barbórki”

18.12.2011 – I Jarmark Świąteczny – młodzież z KSM proponuje własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne

26 – 29.02. 2012 – Rekolekcje Wielkopostne prowadzi ks. Grzegorz Stencel

30.03.2012 – Droga Krzyżowa ulicami parafii

11.05.2012 – Dekanalna Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach

17.06.2012 – Festyn Rodzinny organizowany przez Domowy Kościół

30.06.2012 – Festyn parafialny organizowany przez młodzież z -KSM-u

20.08.2012 – parafianie biorą udział w XXXIV Halembskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Góręu

  2.09.2012 – rowerowa pielgrzymka Księdza Proboszcza z ministrantami po Opolszczyźnie

9 – 11.09. 2012 – rekolekcje przed wizytacją kanoniczną, głosi ks. Szymon Kiera

16.09.2012 – Odpust w parafii, kazanie głosi ks. dr. Krzysztof Lala

23.09.2012 – nabożeństwo „żniwne” przy kaplicy w Starej Kuźnicy

26.09. 2012 – początek 10 -tygodniowych rekolekcji Seminarium Odnowy Wiary

21.09 i 23.09.2012 – wizytacja kanoniczna ks. bp. Józefa Kupnego z udzieleniem sakramentu bierzmowania

26.10.2012 – Noc Świętych w parafii – spotkanie zorganizowane przez młodzież z KSM

2.03.2012 – Dekanalny Dzień Skupienia Zespołów Charytatywnych

6.03.2013 – Dekanalny Dzień Skupienia Domowego Kościoła prowadzony przez ks. Teodora Suchonia

10 – 13.03.2013 – Wielkopostne Rekolekcje Parafialne prowadzone przez ks. Franciszka Lehnerta z diec. opolskiej

22.03.2013 –  Droga Krzyżowa ulicami parafii i poświęcenie nowego krzyża na rogu ulic Kochłowickiej i Orzeszkowej

25 – 27.03.2013 – Szkolne Rekolekcje Wielkopostne prowadzone przez ks. Łukasza Kocimę, wikarego parafii katedralnej

15.06.2013 – festyn parafialny zorganizowany przez KSM

15.09.2013 – Odpust parafialny, homilię głosi ks. Franciszek Lehnert

22.09.2013 – Żniwne – nabożeństwo dziękczynne przy kapliczce w Starej Kuźnicy

10.2013 – Młodzież z KSM złożyła wniosek o remont kaplicy św. Józefa przy szkole z pieniędzy Budżetu Obywatelskiego.

20. 10. 2013 – poświęcenie nowego krzyża na skrzyżowaniu leśnych dróg łączących Rudę Śl. z Mikołowem – w tzw. Panioku

25.11.2013 – Holly Win, czyli Noc Świętych- Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu i film „Mała Arabka” – modlitewne czuwanie zorganizowane przez młodzież z KSM

30.11.2013 – Koncert młodzieżowych zespołów chrześcijańskich „Niegodni” i Piąty Wyraz” – inicjatywa KSM

  4.12. 2013 – Msza św. i spotkanie ‚barbórkowe” górników

31.11. 2013 -19.01.2014 – Odwiedziny Duszpasterskie w parafii 

      01.2014 – początek parafialnej peregrynacji Ikony Świętej Rodziny – inicjatywa pp Sobczyków z Domowego Kościoła

15.02. 2014 – zabawa karnawałowa dla dzieci zorganizowana przez grupę Dzieci Maryi

9.03, 16.03, 23.03 – Rekolekcje Wielkopostne prowadzone przez ks. dr Antoniego Bartoszka

  2.04.2014 – młodzież z KSM zorganizowała modlitewne czuwanie w 9 rocznicę odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II

11.04.2014 – Droga Krzyżowa ulicami Starej Kuźnicy

14 – 16.04.2014 – rekolekcje szkolne poprowadzi je ks. Szymon Resiak

27.04. 2014 – kanonizacja Jana Pawła II

12.05.2014 – piesza pielgrzymka parafialna do sanktuarium MB Lourdzkiej w Kochłowicach

24.05.2014 – nabożeństwo majowe przy krzyżu w Panioku, sprawowane przez kapłanów z parafii: Bożego Narodzenia w Halembie, Podwyższenia Krzyża Św. w Kłodnicy oraz Matki Bożej Częstochowskiej ze Śmiłowic.

13.05.2014- nabożeństwo fatimskie

19.06.2014 – poświęcenie wyremontowanej kaplicy św. Józefa

19.06.2014 – Procesja w Uroczystość Bożego Ciała ulicami: Kochłowicką, Burszki, Kaczmarka. Zakończenie Mszą św. przy kapliczce przy szkole. Ołtarze: przy krzyżu /początek ulicy Orzeszkowej/, na ul. Burszki, Kaczmarka, przy kapliczce.

28.06.2014 – festyn parafialny z występami Jacka Kieroka i zespołu „Piąty Wyraz”

31.10.2014 – Holly Win – III Noc Świętych – z inicjatywy KSM

  4.12.2014 – „Barbórka” – spotkanie górników na Mszy św. i przy stole.

13.12.2014 – Dzień Wspólnoty Ruchu – Światło Życie w naszej parafii

21.12.2014 – Kłodnicki Jarmark Świąteczny – cykliczna akcja młodzieży z KSM naszej parafii

29.12.2014, 3.01.2015 – Misyjni Kolędnicy – po raz pierwszy dzieci parafii włączają się w akcję „Dzieci dzieciom” – kolędowanie na rzecz dzieci w Indiach

11. 01.2015 – „Wieczór kolędowy” w parafii z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

22.02.2015 – Uroczysta Msza św. dziękczynna z okazji 70-lecia urodzin Księdza Proboszcza Seniora Henryka Jersza

1.03.; 8.03; 15.03. 2015 – rekolekcje parafialne prowadzi ks. Łukasz Walaszek

  7.03.2015 – pierwszy kleryk naszej parafii Marek Fenisz przyjmuje święcenia Diakonatu.

16 – 19.03.2015 – rekolekcje szkolne prowadzi ks. Krzysztof Młotek

20.03.2015 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej zorganizowane przez młodzież z KSM-u. Początek w kościele potem ul. Sosnową, ul. Kaczmarka i ul. Traugutta i zakończenie przy krzyżu na cmentarzu.

      04.2015 – renowacja elewacji kościoła

22 – 29. 05.2015 – pielgrzymka parafialna do Włoch

27.06.2015 – festyn parafialny organizowany przez młodzież z KSM.

20.09.2015 – Odpust parafialny – kazania głosił i uroczystą sumę celebrował ks. prałat Krzysztof Bąk, dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz duszpasterz Śląskich Bożogrobców. We Mszy św. uczestniczyli Bożogrobcy, w których gronie znajdują się nasi parafianie,  państwo Barbara i Bogdan Bochniowie.

27.09.2015– Żniwne – nabożeństwo dziękczynne przy kapliczce w Starej Kuźnicy

30.10.2015 – Holly Win – IV Noc Świętych z św. O.Pio– z inicjatywy KSM

   4.12.2015 –  uroczysta Msza św. Barbórkowa z udziałem ks. bpa Marka Szkudły; spotkanie górników przy wspólnym stole

13 – 19.12.2015 – Rycerze Kolumba przeprowadzają zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin, która spotyka się z dużym odzewem parafian

19.12.2015 – młodzież KSM przeprowadza akcję ” Świąteczna Pocztówka”

20.12.2015 –  Jarmark Świąteczny – młodzież  KSM proponuje własnoręcznie wykonane stroiki i inne ozdoby świąteczne

6 – 9.03.2016  –  rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. dr Tomasz Jaklewicz

13.03.2016 – Z okazji Dnia Świętości Życia, który obchodzimy w kościele 25 marca, Rycerze Kolumba organizują wystawę pt. „Jan Paweł II w obronie życia człowieka”.

18.03. 2016 – Droga Krzyżowa ulicami parafii: Szczudlaka i Pułaskiego

10.04. 2016 – ks. Henryk Jersz świętuje 45 rocznicę święceń kapłańskich.

21.05. 2016 – dk. Marek Fenisz przyjmuje święcenia kapłańskie w katowickiej katedrze

22.05.2016 – uroczysta Msza św. prymicyjna ks. Marka Fenisza  zobacz galerię

26.05.2016 – procesja Bożego Ciała ulicą Kochłowicką oraz E.Orzeszkowej

30.05.2016 – sakrament bierzmowania udzielony przez ks. bpa Adama Wodarczyka /parafia Bożego Narodzenia/

18.06.2016 – festyn parafialny zorganizowany przez młodzież z KSM

20 – 27.07.2016 – w parafii gości grupa włoskiej młodzieży przybyłej na Światowe Dni Młodzieży

18.09.2016 – Odpust parafialny.  Kazania odpustowe głosi ks.dr Wojciech Kamczyk

24.09.2016 – “Żniwne” – nabożeństwo dziękczynne w Starej Kuźnicy

13.11.2016 – Ksiądz Proboszcz Senior Henryk Jersz otrzymuje z rąk ministra Maciarewicza patent oficerski.

19.11.2016 – Uroczystość Chrystusa Króla – troje KSM-owiczów  naszej parafii zostało wybranych do Zarządu Diecezjalnego Stowarzyszenia Akcji Katolickiej: Łukasz Fenisz – Prezes AK, Monika Fenisz – Sekretarz AK  oraz Marta Papkała – Z-ca Prezesa AK,

26.11.2016 – 8.01.2017 –  Odwiedziny duszpasterskie w parafii/Kolęda/

19.03, 26.03, 02.04. – Parafialne Rekolekcje Wielkopostne głosi ks. dr Wojciech Bartoszek

29 – 31.03.2017 Rekolekcje wielkopostne dla dzieci głosi ks. Bartłomiej Jarczok  zobacz galerię

21.04.2017 – młodzież naszej parafii przyjmuje Sakrament Bierzmowania z rąk ks. bp Marka Szkudły w parafii kochłowickiej

14 – 16.05.2017 – Peregrynacja Figury Św. Michała Archanioła /inicjatywa Rycerzy Kolumba/zobacz galerię

19 – 27.05.2017 pielgrzymka parafialna do Włoch m.in. do sanktuarium Świętego Michała   zobacz galerię

   4.06.2017 –  Uroczysta Msza św. – Jubileusz 25 -lecia kapłanstwa oraz 50 urodzin ks. Proboszcza Jana Myśliwca zobacz galerię

15.06.2017 – Procesja Bożego Ciała ulicami: Kaczmarka, Poniatowskiego i Ligocką zobacz galerię

24.06.2017 – Festym parafialny zorganizowany przez młodzież z KSM  zobacz galerię

21 – 26.08.2017 XXXIX Halemska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę

22 – 25.08. 2017 I Rowerowa Pielgrzymka Parafialna na Jasną Górę

17.09.2017 Odpust Parafialny – uroczystej Sumie przewodniczył i kazanie wygłosił ks. de Wojciech Barotszek.Zobacz galerię

24.09.2017 – “Żniwne” – nabożeństwo dziękczynne przy kaplic yw Starej Kuźnicy

1 – 5.11.2017 – Misje Parafialne: Co robisz ze swoim życiem?, prowadzone przez ks. dr Tadeusza Czakańskiego .Zobacz galerię

27 i 30 .12. 2017 – już po raz czwarty Kolędnicy Misyjni z inicjatywy pań katechetek Adelajdy Gruszczyk i Celiny Szklarskiej, zawitali do domów parafian, włączając się w ogólnopolską inicjatywę niesienia pomocy potrzebującym dzieciom w krajach misyjnych – w tym roku wspomagali dzieci Syrii i Libanu zobacz galerię

14 – 16.03.2018 – Szkolne Rekolekcje Wielkopostne prowadzi ks. Karol Faj przeczytaj refleksje uczniów

18 – 21.03  – Parafialne Rekolekcje Wielkopostne głosi ks. Kazimierz Bartosik, proboszcz z Lisowa zobacz galerię

25.03.2018 – Droga Krzyżowa ulicami parafii – inicjatywa młodzieży KSM zobacz galerię

25.05 – 01.06. 2018 – Peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki  – inicjatywa młodzieży KSM zobacz galerię

30.05. 2018 –Pierwsze nabożeństwo majowe przy kapliczce w Starej Kuźni zobacz galerię

31.05.2018 – Procesja Bożego Ciała ulicami Kochłowicką, Traugutta i Kaczmarka zobacz galerię

16.06. 2018 – Festyn parafialny zorganizowany przez młodzież z KSM zobacz galerię

16.09. 2018 – Odpust parafialny sumę celebruje i kazanie głosi ks. Marcin Pasia, duszpasterz młodzieży diecezji gliwickiej zobacz galerię

     10. 2018 – Z inicjatywy prezesa Fundacji Halemba, Krzysztofa Bochni został odnowiony zabytkowy o dużej wartości artystycznej krzyż przy ul Poniatowskiego w Starej Kuźnicy

27.11.2018 – Wieczór z zabawami i filmem zorganizowany przez Oazę Dzieci Bożych

  6.12. 2018 – Jak co roku na roratach, ku radości dzieci gościliśmy św. Mikołaja zobacz galerię

12.2018 – Rycerze Kolumba organizują zbiórki charytatywne – pieniądze na zakup węgla dla trzech najuboższych rodzin; słodycze dla podopiecznych Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego w Katowicach.

29.12.2018 oraz 5.01.2019 – z inicjatywy pań katechetek już po raz piąty domy parafian odwiedzili Kolędnicy Misyjni wspomagając swoim kolędowanie dzieci Rwandy i Burundi.

20.01.2019 – wieczór kolędowy zorganizowany przez młodzież
z KSM -u

  2.02.2019 – Zabawa karnawałowa dla dzieci zorganizowana przez Oazę Dzieci Bożych

7-10.03.2019 – Wielkopostne Rekolekcje Parafialne – nauki głosi
ks. Jan Sroka

23.03.2019 – w wieku 97 lat umiera p. Anastazja Kycia, wieloletnia katechetka i animatorka życia religijnego parafii. Pogrzeb, 26.03., zgromadził b.liczną grupę parafian wdzięcznych za dobro świadczone przez Zmarłą. Zobacz galerię

17.03.2019 – Msza św. dziękczynna za 25 lat posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. – Krzysztofa Pająka

25-27.03.2019 –rekolekcje szkolne. Nauki głosił ks. Andrzej Króliczek

9.04.2019 – Sakrament bierzmowania udzielany przez ks. bp Adama Wodarczyka

12.04.2019 –  Droga Krzyżowa ulicami parafii prowadzona przez młodzież z KSM-u zobacz galerię 

18-20.04.2019 –Triduum Sacrum – po raz pierwszy Liturgia została ubogacona śpiewem chóru parafialnego powstałego z inicjatywy małżeństwa Joanny i Mateusza Gwóźdź, dyrygowanego przez Monikę Saternus zobacz galerię

11.08.2019 – po raz pierwszy w parafii wraz z P. Klarą Kurzeją obchodziliśmy Jubileusz 100 – lecia urodzin. zobacz galerię

20.06.2019 –procesja Bożego Ciała przeszła ulicami Orzeszkowej i Zapolskiej. zobacz galerię

15.09.2019 – Odpust parafialny – Sumę sprawuje i kazania głosi ks. Maciej Brol zobacz galerię

22.09.2019 – Żniwne – nabożeństwo dziękczynienia za plony zobacz galerię

29.09.2019 – wprowadzenie do parafii nowego proboszcza ks. dr Leszka Makówki Zobacz biogram