Świecki Zakon Rycerzy Kolumba sięga swymi początkami roku 1882, kiedy to
w  północno-amerykańskim mieście New Haven młody kapłan Michael McGivney wraz z grupą mężczyzn ze swojej parafii spotykają się w piwnicy kościoła Najświętszej Marii Panny, aby wspólnie podjąć działania mające na celu obronę swej katolickiej wiary i rodziny, które również w tamtym czasie były obiektem drwin i poniżenia. Znajdowali oni siłę w solidarności, poczucie bezpieczeństwa w jednomyślności i wspólnemu oddaniu się świętej sprawie – przysięgali bronić swojej rodziny, wiary i ojczyzny. Łączył ich ideał Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryk, który przywiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata.

Zakon był nazywany „silną prawą ręką Kościoła” i wychwalany przez papieży, prezydentów oraz innych przywódców światowych za poparcie dla Kościoła, program ewangelizacji i katolickiej edukacji, zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym.

Rycerze Kolumba współpracowali z Ojcem Św. Błogosławionym Janem Pawłem II od początku jego pontyfikatu. To za jego namową Rycerze Kolumba rozpoczęli swoją działalność w Polsce w 2006 roku. I tak coraz częściej spotykamy parafię, w której działa rada Zakonu. W Rudzie Śląskiej działają dwie rady Zakonu Rycerzy Kolumba. Jedna znajduje się w Rudzie przy parafii Piusa X, a druga w Wirku przy parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego.

Rycerze Kolumba to zwykli mężczyźni z rodziną, domem, pracą i codziennymi, ludzkimi problemami. Tworzą wspólnotę, której przyświecają cztery zasady: Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm.

W grupie o wiele łatwiej jest podejmować działania na rzecz parafii i jej mieszkańców. We współpracy z proboszczem podejmują szereg akcji charytatywnych, jak dzień chorego, czy charytatywny festyn parafialny. Pomagają utrzymać porządek wokół kościoła grabiąc liście, a zimą odśnierzają chodniki. Uczestniczą w akcjach ewangelizacyjnych prowadząc modlitwę różańcową, pokaz wartościowego filmu dla parafian lub organizując peregrynację obrazu Matki Bożej
z Guadalupe.
Chcemy dać innym coś od siebie, zrobić coś dla swojej parafii dla swojego otoczenia i chcemy to zrobić z Chrystusem” – mówi jeden z wireckich Rycerzy.

Marzeniem księdza Michaela McGivneya było, aby przy każdej parafii działała rada Rycerzy Kolumba, która będzie służyć pomocą potrzebującym i sobie nawzajem, zgodnie z przykazaniem miłości: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”.

Rycerzem Kolumba może zostać każdy pełnoletni mężczyzna, który jest praktykującym katolikiem. Zawód, status społeczny czy materialny nie mają żadnego znaczenia. Liczy się człowiek, jego serce i pomocne dłonie.

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.” Łk 10, 1-9

Marcin Buballa

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );