Pierwsze misyjne kolędowanie już za nami. Dzieci naszej parafii bardzo chętnie i z wielką radością włączyły się w to dzieło odpowiadając na apel pań katechetek. Pod ich jej kierunkiem przygotowały teksty krótkich misyjnych jasełek, a wykorzystując pomysłowość rodziców wykonały piękne stroje i gwiazdy, które przydały splendoru całemu przedsięwzięciu. Kiedy już prawie wszystko było gotowe przybyły na Mszę św., w czasie której podjęły posługę liturgiczną: czytając, modląc się i niosąc dary ołtarza. Po zakończonej Eucharystii ks. Proboszcz pobłogosławił dzieci, by wszystko, co będą robiły przynosiło chwałę Bogu oraz pożytek im i ich rówieśnikom w Indiach. Tak zaopatrzone wyruszyły ulicami naszej parafii. 29 grudnia 2 grupy kolędników pod opieką pań katechetek: Adelajdy Gruszczyk i Celiny Szklarskiej odwiedziły mieszkańców ul. Kaczmarka oraz Orzeszkowej i przyległych. Zaś 3 stycznia przyszła kolej na odwiedziny rodzin ze Starej Kuźni, a szczególnie mieszkańców ul. Ligockiej, Pułaskiego, Szczudlaka i Mikołowskiej. W sprawowaniu opieki nad kolejnymi 2 grupami panią katechetkę wsparła mama jednego z kolędników, pani Urszula Skutela. Serdecznie Jej za to dziękujemy.  Parafianie bardzo życzliwie przyjmowali naszych kolędników okazując radość i hojność w obdarowywaniu. Dzieci z dumą przekazały zebrane dary pieniężne niosąc je do ołtarza w czasie Mszy św. w Uroczystość Trzech Króli. W sobotę 10 stycznia wzięły udział w adoracji Dzieciątka Jezus w kościele św. Barbary w Bykowinie. Na spotkanie, któremu przewodniczył ks. abp Wiktor Skworc przybyli kolędnicy z całej Archidiecezji Katowickiej. Była więc okazja, by wymienić się doświadczeniami i wzmocnić swoje postanowienie, by kontynuować to dzieło również w następnych latach. Wszystkim Parafianom, którzy swoją otwartością i życzliwością przyczynili się do pięknego i owocnego przebiegu akcji, serdecznie dziękujemy!

Felicja Pająk

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );