Koło powstało 21 lat temu. Grupie 9 członkiń przewodniczyła pani Wanda Cichocka. Obecnie koło prowadzi pani Karystyna Niemiec. Panie monitorują sytuację osób starszych, chorych i rodzin potrzebujących pomocy. osobom będącym w potrzebie pomagają w miarę możliwości, szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia, kiedy to organizowane są spotkania opłatkowe i wieczory kolędowe, połączone z poczęstunkiem i wręczaniem paczek żywnościowych. Fundusze na ten cel pochodzą ze zbiórek, sprzedaży świec, opłatków. Dzieciom z rodzin potrzebujących pomocy parafia zapewnia obiady w szkole oraz wyjazdy na kolonie, organizowane przez opiekuna kół w dekanacie, ks. Bogusława Matułę. Dwa razy w roku członkinie koła biorą udział w dniach skupienia.

/tekst cytowany za:Krzyża Znak Nasza Chlubą, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodnicy, 2010, s.52/

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );