Przez Pismo Święte do świętości!

Kiedy przed 25 laty katecheza ponownie stała się przedmiotem szkolnym dostęp do Pisma Świętego był ogromnie utrudniony. Z czasem pojawiały się na rynku również katolickie przekłady, a wśród nich najpopularniejsza Biblia Tysiąclecia. Zakupiliśmy więc z funduszu parafii 20 egzemplarzy i służyły nam one aż do ubiegłego roku. Z tego okresu zachował sie w mojej pamięci pewien incydent, który pokazywał, jak bardzo pokrzywione były nasze odniesienia do tej najważniejszej Księgi. Kiedy przechodziłam korytarzem niosąc Pisma Święte, zatrzymał mnie starszy człowiek, pełniący u nas funkcję gospodarza, zgorszony wskazał na egzemplarze Biblii i powiedział: nie mogę patrzyć, jak pani lata z tymi Pismami, przypominają mi się Świadkowie Jehowy, chodzący po domach i nachalnie wciskający swoje mądrości.

Dziś Słowo Boże mamy na wyciągniecie ręki, różnorodność wydań zachęca do kupna, w Internecie wszelkie możliwe tłumaczenia, w kieszeni telefon z możliwością zainstalowania aplikacji z Pismem Świętym. Czy korzystamy z tego, by sięgnąć do Źródła, z którego wypływają strumieni łask?  Św. Hieronim napisał: Bez Pisma Świętego nie dojdziemy do świętości oraz: Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Jan Paweł II zauważa: Umiejętność czytania Pisma Świętego, ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego. Jest pierwszym krokiem na drodze, której następne etapy to medytacja i z kolei modlitwa w ścisłym sensie tego słowa. Właśnie modlitwa inspirowana przez Pismo Święte, jest najważniejszą drogą rozwoju duchowości chrześcijańskiej.

Katecheza szkolna stawia sobie za cel m.in. wprowadzenie młodych ludzi do czytania i rozumienia Pisma Świętego. Zadanie niełatwe, trudno przedrzeć się z propozycją Słowa do młodych umysłów zagęszczonych najróżniejszymi informacjami, którymi bombarduje “świat”. Tym bardziej cenne i napełniające optymizmem jest zaangażowanie wielu wychowanków, ich przygotowywanie się do udziału w konkursach opartych na znajomości Pisma Świętego. W naszej szkole od zawsze znajdowało się wielu chętnych, zawsze wielu z nich osiągało najwyższe miejsca na etapach miejskich i rejonowych w Wojewódzkich Konkursach Wiedzy Biblijnej, w konkursach plastycznych inspirowanych Pismem Świętym bądź życiem ludzi, którzy dzięki niemu osiągnęli świętość. Tak było i w tym roku szkolnym. Zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum grupa dzieci i młodzieży przez wiele miesięcy przygotowywała się do takich konkursów. Pokonywali wiele trudności godząc zajęcia szkolne z godzinami przeznaczanymi na studiowanie proponowanych Ksiąg: Ewangelii wg św. Marka w przypadku uczniów szkoły podstawowej i Dziejów Apostolskich dla uczniów gimnazjum.

23 października 2014 r. przeprowadzono szkolny etap XX  KONKURSU  WIEDZY   BIBLIJNEJ pt. „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” Mk 16,15 Wzięli w nim udział:  Dawid Krzoska, Daniel Guziel(kl. IV),  Zuzanna Nowak i Maja Świderska(kl. V a) oraz Paulina Sewera i Adam Strzelecki (kl. VI) . Najlepszymi w szkole okazali się uczniowie: Zuzanna Nowak, Justyna Mika, Adam Strzelecki.
20.11.2014 r.  reprezentowali naszą szkołę i parafię w rejonowym etapie w Kochłowicach. Tam też odnieśli sukcesy zajmując dobre miejsca. Wśród 62 uczestników Zuzia Nowak ulokowała się tuż za podium, bo na czwartym miejscu. Adam i Justyna zajęli jedenaste miejsce.  Wszystkim,  którzy wczytywali się w Słowo Boże gratulujemy wytrwałości,  wiedzy i sukcesów, jakie zdobyli.  Niewątpliwie można ich nazwać ekspertami Markowej Ewangelii. Najbardziej cieszymy z się tego, że przez lekturę Ewangelii tak wielu uczniów poznało prawdę o Bogu, który jest Miłością , a przez to zbliżyło się bardziej do Niego.  Przy tej okazji zachęcam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w przyszłorocznym konkursie z Ewangelii św. Łukasza.

Zmagania gimnazjalistów osiągnęły swój szkolny finał w grudniu 2014 r. Spośród 6 uczestników troje osiągnęło wynik kwalifikujący ich do udziału w etapie miejskim XVI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej pt. ,,Bóg wywyższył Go […] jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić […] nawrócenie i odpuszczenie grzechów’’ (Dz 5, 31). Kasia Borys, Kinga Madej i Julia Nikodem reprezentując naszą szkołę i parafię osiągnęły bardzo dobre wyniki: 8, 6 i 1 miejsce. Laureatką tego etapu, najlepszą spośród wszystkich uczestników okazała się być uczennica I klasy naszego gimnazjum, Kasia Borys. Dla niej nie skończył się czas intensywnej pracy nad zgłębianiem Dziejów Apostolskich. Teraz już nie tylko sama Księga ale również komentarz do niej. I znów wiele zewnętrznych przeszkód, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa. Tygodniowa wycieczka, inne pozaszkolne zajęcia, a czasu niewiele.
I wreszcie Częstochowa – to tutaj odbył się finał wojewódzki konkursu.
Tak wielu pięknych młodych ludzi  prezentujących wysoką kulturę we wszystkim, począwszy od ubioru, poprzez zachowanie aż do niezwykłej wzajemnej życzliwości. Ta w najwyższym stopniu ujawniła się w czasie ścisłego finału, do którego zakwalifikował się 6 uczestniczek.
Wiedza, którą prezentowały zasługuje na wielkie uznanie, bardziej od samej wiedzy zachwycała postawa otwartości na drugiego człowieka, wzajemnej życzliwości. Kiedy na arenie zmagań pozostały już tylko 2 uczestniczki, a stawiane pytania coraz trudniejsze, nastąpiło wydarzenie, które potwierdziło wcześniejszą opinię o elitarności tych młodych osób. Odpowiedź udzielona na bardzo szczegółowe pytanie nie zadowoliła jurora, który komentując wskazał na nieścisłość części wypowiedzi, co plasowało odpowiadającą na drugim miejscu. Wtedy druga z finalistek, potencjalna laureatka, przepraszając prowadzącego i wskazując na źródła, przyznała rację swojej konkurentce, a Jury uznając argumentację zmuszone było cofnąć wcześniejszy werdykt.

Parę słów o cyklicznym konkursie plastycznym dla najmłodszych.

W tym roku młodzi artyści próbowali swoich sił w temacie: pt.  „Zakonnicy w służbie Bogu i ludziom”. 27 kwietnia zwycięzcy  szkolnego etapu konkursu plastycznego,  Emilia Aruczan kl. IIa,  Tomasz Skutela i Anna Szczęsny, reprezentowali nasza szkołę w etapie rejonowym. Tradycyjnie już odbył się w on domu katechetycznym  parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu. Naszych laureatów wyłoniliśmy spośród wielu autorów ciekawych prac. Byli nimi uczniowie klas I a – Agata Borys, Alicja Dymara, Emilia Bziuk, I b – Krystyna Błońska, Agata Nowakowska, Zuzanna Fojcik, Emilia Szulc, Anna Szczęsny, II a- Emilia Aruczan, Martyna Senderkiewicz oraz Tomasz Skutela  z kl.III.  Chociaż z Nowego Bytomia nie przywieźliśmy trofeów, warto było poznać życie malowanych postaci i tak jak one zachwycić się Panem Bogiem.

Czy dla takich momentów nie warto się trudzić? Wszystkim uczestnikom konkursów życzymy otwarcia się na działanie łaski, by to biblijne zaangażowanie przerodziło się w umiłowania Bożego Słowa, by prowadziło do modlitewnego zjednoczenia się z Bogiem, który jest Miłością.

A.Gruszczyk, F.Pająk

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );