Grupa chłopców służących do Mszy św., popularnie zwana ministrantami, liczy 36 osób. Chłopcy podzieleni są na trzy zespoły wiekowe:

* ministranci szkoły podstawowej – 10 osób,
* ministranci gimnazjum – 13 osób,
* ministranci uczący się w liceum, technikum i studiujący – 13 osób.

Ich opiekunem jest ksiądz proboszcz, który spotyka się z nimi na zbiórkach, przeważnie w soboty. Na każdej zbiórce oprócz podania planu na niedzielę podejmuje formację duchową ministrantów. Niektórzy z nich pełnią również funkcję lektorów i kantorów. W czasie wakacji biorą udział w przeznaczonych dla nich rekolekcjach. Nabór odbywa się zawsze w maju wśród chłopców, którzy przystąpili do I Komunii św. Ubiorem ministrantów są białe alby przepasane białym paskiem. / informacje z roku 2000/

Uzupełnienie: W 2015 roku dwóch starszych ministrantów:Rafał Szklarski i Michał Leśniak, jako pierwsi w parafii, po pełnej formacji zdobyli stopień animatora ministranckiego.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );