Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe

  • niedziela – g. 15.30
  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – g. 17.30
  • środa, sobota – g. 7.30
the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );