W poniedziałek 18 września, odbyło się  pierwsze spotkania nowej Rady Parafialnej. W skład Rady wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowanych przez proboszcza parafii oraz wybranych przez parafian  i przedstawia się następująco:

Jadwiga Babik
Leon Fojt
Piotr Grabowski
Adelajda Gruszczyk
Bożena Hammer
Franciszek Kołodziej
Michał Leśniak
Kazimierz Myszur
Krystyna Niemiec
Felicja Pająk
Monika Saternus
Józef Sobczyk
Bogumiła Wasiek

Dokonano wyboru wiceprzewodniczącego Rady, którym została Felicja Pająk oraz sekretarza, którym jest Bogumiła Wasiek.

Rada jest organem doradczym proboszcza i do jej zadań należy m.in.: pomoc  w organizacji kultu Bożego, uczestnictwo w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animacja działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspieranie prowadzonych dzieł apostolatu w parafii, inspiracja działalności charytatywnej, troska o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

Rada działa zgodnie ze Statutem duszpasterskich rad parafialnych:

http://www.archidiecezja.katowice.pl/dokumenty/8073-statut-parafialnej-rady-duszpasterskiej-w-archidiecezji-katowickiej

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );