Wstęp do Mszy św: Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Nie zatrzymuje się na tym, co widoczne dla oczu, ale widzi ludzkie wnętrze, ludzkie serce. Bóg widzi w ciemności, bo sam jest światłem. W końcu Bóg przywraca wzrok temu, który nie widział od urodzenia, stwarza go na nowo dla światła. Okazuje się jednak, że można mając oczy, niczego nie dostrzegać. I ten rodzaj ślepoty piętnuje dzisiaj Ewangelia.                         

  1. Dziś mamy IV Niedzielę Wielkiego Postu, kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji. Młodzież zachęca do nabycia pocztówek oraz karnetów wykonanych przez KSM-owiczów. Akcja ma na celu podtrzymanie zanikającej tradycji wysyłania kartek okolicznościowych z motywem chrześcijańskim. Wzory można zobaczyć w jednej z gablotek, w przedsionku kościoła.
  1. Dziś na godz. 15.15 zapraszam na Gorzkie Żale. Po wieczornej Mszy św. nauka stanowa dla chorych, starszych wiekiem oraz wdów i wdowców.
  1. We wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie dla przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
  1. Od środy rozpoczynamy rekolekcje szkolne. Polecajmy opiece Ducha Świętego prowadzącego ks. Bartłomieja oraz uczestników.
  2. W czwartek od godz. 17.00 cicha adoracja Najświętszego Sakramentu. Serdecznie zapraszam do trwania przed Jezusem Eucharystycznym. Po wieczornej Mszy św. spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
  1. W piątek o godz. 17.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Przypominam, że kto pobożnie odprawi Drogę Krzyżową może zyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu /spowiedź sakramentalna, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu – nawet lekkiego, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św./. Po wieczornej Mszy św. spotkanie dla pełniących posługę lektorów w naszej parafii.
  1. W przyszłą niedzielę ostatnia już część naszych parafialnych rekolekcji wielkopostnych. W ramach nauki stanowej o godz. 17.00 będzie spektakl słowno-muzyczny „Być dobrym jak chleb” – o św. Bracie Albercie Chmielowskim. Kolekta przeznaczona będzie na potrzeby rekolekcjonisty.
  1. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Oprócz Gościa Niedzielnego jest jeszcze ostatni nr Małego Gościa oraz nowy nr Różańca
the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );