Wstęp do Mszy św.: Chrzest Jezusa oznacza Jego ujawnienie się przed światem, początek publicznej misji. Jest to też znak namaszczenia Duchem Świętym, które miało się stać udziałem wszystkich ochrzczonych w Jego imię. Syn Boży staje w tłumie grzeszników, solidarny z nimi, gotowy dzielić ich los. Dzięki Niemu ci sami grzesznicy mocą Ducha stają się synami i córkami Boga, podobnymi do Niego, wyzwolonymi od zła.

 

  1. Dzisiaj obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego. Jest ono wspomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie oraz zapowiedzią chrztu chrześcijańskiego. Kolekta przeznaczona będzie na potrzeby parafii.

  2. Od jutra w liturgii rozpoczynamy okres zwykły. Mając na uwadze nasze rodzime tradycje bożonarodzeniowy wystrój i śpiewanie kolęd w liturgii będzie do Święta Ofiarowania Pańskiego /2.II/.

  3. W czwartek o godz. 14.00 Grupa „Wieczernik” ma spotkanie opłatkowe.

 

  1. W czwartek po wieczornej Mszy św. spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania.

 

  1. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, poza Gościem Niedzielnym są do nabycia nowe miesięczniki.

 

  1. W najbliższym czasie z wizytą duszpasterską odwiedzimy:

     

      07.01.18  niedziela         g. 14.00     ul. Kochłowicka /szeregowce:29-25 i od 13c/

      08.01.18 poniedziałek      g. 14.00     1.ul. Kochłowicka /parzyste od str. Kochłowic/

                                                                  2.ul. Kochłowicka /nieparzyste- od str. Kochłow./

      09.01.18  wtorek            g. 14.00     1.ul. Zapolska /od.nr 16 do lasu/, Szulca

                                                            2.ul. Orzeszkowej/nr3-10/, Zapolskiej /do nr 14/

      10.01.18  środa              g. 14.00     ul. Kłodnicka /od str. mostu/

      13.01.18  sobota             g. 14.00     Kolęda dodatkowa

 

  1. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji, natomiast zamiast nieszporów po Mszy św. wieczornej młodzież z KSM-u zaprasza na wieczór kolędowy.

 

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );