Wstęp do Mszy św.: Jezus udając się na pustynię, by odbyć czterdziestodniowy post, prowadzony był przez Ducha Świętego. Mógł się oprzeć każdej pokusie szatańskiej, bo miał poczucie synowskiej więzi z Ojcem, której nie zdołał naruszyć zły duch. Nasza wielkopostna pokuta swoje motywy znajduje w wierze i w miłości do Boga. Nie może być pustym gestem ani czynnością niewolniczą, wymuszoną zewnętrznymi okolicznościami, choćby nawet świętymi. Przez chrzest, który nas wybawił z potopu grzechu, staliśmy się przybranymi dziećmi Boga, kierowanymi przez Ducha Bożego, i dlatego autentyczne chrześcijańskie nawrócenie dokonuje się w wolności i radości.

1. Dzisiaj mamy I Niedzielę Wielkiego Postu, obchodzimy ją jako Niedzielę Trzeźwości, kolekta jest jałmużną postną. Na godz. 15.15 zapraszam na Gorzkie Żale. Kazania pasyjne wygłosi ks. Maciej Brol.

2. Dziś alumni naszego seminarium rozpoczynają rekolekcje przed święceniami diakonatu. Polecajmy Bogu w modlitwie ich oraz rekolekcjonistę.

3. W czwartek od godz. 17.00 okazja do cichej adoracji Najświętszego Sakramentu.

4. W piątek o godz. 17.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Ci, którzy pobożnie odprawią Drogę Krzyżową, mogą zyskać odpust zupełny spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu /spowiedź, Komunia, modlitwa w intencjach Ojca św./

5. W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 Msza św. w int. ks. Seniora Henryka Jersza z ok. urodzin. Serdecznie zapraszam do wspólnego dziękczynienia za życie i dar kapłaństwa ks. Henryka.

6. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii a po Mszy św. będzie zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes, zaś młodzież zaproponuje nowy numer Znaku Krzyża, który w swojej treści odnosi się do wydarzeń przeżywanych w Kościele – Dnia Życia Konsekrowanego, Dnia Chorego i Wielkiego Postu. Dowiemy się m.in. jak „nasza” s. Bernadeta realizuje swoje powołanie; co o ks. Wilhelmie sądzą jego współbracia zakonni; jak po chrześcijańsku patrzeć na cierpienie; jak radziła sobie z cierpieniem i jak je przeżywa pani Anastazja; a na okładce zdjęcia z wydarzeń, które miały miejsce w naszej wspólnocie – zachęcamy do nabywania i czytania.

7. Obchody liturgiczne tygodnia:
– czwartek – święto katedry św. Piotra Ap.

8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );