Wstęp do Mszy św.: Cesarz Konstantyn w 355 roku wybudował na Kalwarii monumentalną bazylikę, w której złożył odnalezione relikwie Krzyża świętego. Dzień jej konsekracji obchodzony jest właśnie jako święto Podwyższenia Krzyża. Dla nas jest to okazja, by kolejny raz z nadzieją spojrzeć na narzędzie naszego zbawienia: to na nim nieskończona miłość Boga okazała się silniejsza niż wszelka niegodziwość diabła. Moc płynąca z krzyża, który jest prawdziwym Drzewem Życia, uwalnia nas od lęku przed cierpieniem i poniżeniem oraz uzdalnia do całkowitego daru z siebie.

 1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość odpustową naszej parafii. Wpatrujmy się w Chrystusa wywyższonego na Krzyżu, i z tej zbawczej tajemnicy chciejmy czerpać siły i inspiracje dla naszego życia osobistego i wspólnotowego. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Marcina Pasia, który dziś będzie nam głosił słowo Boże oraz będzie przewodniczył sumie odpustowej. Życzymy mu światła Ducha Św. i wdzięcznych słuchaczy.

 2. W poniedziałek o godz. 7.00 odprawimy Mszę św. za wszystkich zmarłych parafian. Po wieczornej Mszy św. na spotkanie zapraszam przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.

 1. We wtorek po Mszy św. porannej nabożeństwo do św. Antoniego. Po nim zapraszam na spotkanie do salki odpowiedzialnych za Róże Różańcowe oraz Grupę Wieczernik.

 1. W środę o godz. 17.15 katecheza dla dzieci przygotowujących się do Wczesnej Komunii Św. Katecheza dla rodziców dzieci 5-cio letnich będzie w czwartek 27.09. po Mszy św. wieczornej.

 1. W czwartki od godz. 17.00 okazja do cichej adoracji Najświętszego Sakramentu. Msza św. szkolna o godz. 18.00. Proszę rodziców o przypominanie swym dzieciom nie tylko o niedzielnej Eucharystii, ale również i Mszy św. szkolnej. Scholka zaprasza na spotkanie o godz. 17.00 w salkach. O godz. 19.30 spotkanie kapłanów dekanatu kochłowickiego.

 1. W piątek po porannej Mszy św. nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

 1. W najbliższą sobotę Oaza Dzieci Bożych zaprasza dzieci w wieku 6-14 lat do salki na spotkanie o godz. 9.00. o godz. 9.00 zbiórka ministrantów

 1. W przyszłą niedzielę na sumie o godz. 10.00 będziemy dziękować Panu Bogu za tegoroczne plony, a o godz. 15.00 w Starej Kuźnicy odprawimy nabożeństwo dziękczynne. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii.

 1. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 1. Obchody liturgiczne tygodnia:
  – wtorek – święto św. Stanisława Kostki, zak., patrona Polski
  – czwartek – wspomnienie św. męczenników: Andrzeja Kim Tegon, prezb. i tow.
  – piątek – święto św. Mateusza, Ap i Ew.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );