Wstęp do Mszy św.: Cesarz Konstantyn w 355 roku wybudował na Kalwarii monumentalną bazylikę, w której złożył odnalezione relikwie Krzyża świętego. Dzień jej konsekracji obchodzony jest właśnie jako święto Podwyższenia Krzyża. Dla nas jest to okazja, by kolejny raz z nadzieją spojrzeć na narzędzie naszego zbawienia: to na nim nieskończona miłość Boga okazała się silniejsza niż wszelka niegodziwość diabła. Moc płynąca z krzyża, który jest prawdziwym Drzewem Życia, uwalnia nas od lęku przed cierpieniem i poniżeniem oraz uzdalnia do całkowitego daru z siebie.

 

  1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość odpustową naszej parafii. Wpatrujmy się w Chrystusa wywyższonego na Krzyżu, i z tej zbawczej tajemnicy chciejmy czerpać siły i inspiracje dla naszego życia osobistego i wspólnotowego. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. dr Wojciecha Bartoszka, który dziś będzie nam głosił słowo Boże oraz będzie przewodniczył sumie odpustowej. Życzymy mu światła Ducha Św. i wdzięcznych słuchaczy. 
  2. Zapraszamy na nieszpory odpustowe na godz.15.30. 
  3. W poniedziałek o godz. 7.00 odprawimy Mszę św. za wszystkich zmarłych parafian. Po Mszy św. zapraszam na spotkanie do salki odpowiedzialnych za Róże Różańcowe. Na godz. 19.00 zapraszam członków Rady Parafialnej na spotkanie na probostwie. 
  4. We wtorek po porannej Mszy św. Nabożeństwo do św. Antoniego 
  5. W piątek po porannej Mszy św. spotkanie Grupy „Wieczernik”. 
  6. W przyszłą niedzielę na sumie o godz. 10.00 będziemy dziękować Panu Bogu za tegoroczne plony, a o godz. 15.00 w Starej Kuźnicy odprawimy nabożeństwo dziękczynne. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii. 
  7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. 
  8. Zachęcamy do nabycia kalendarza parafialnego na 2018 rok. Kalendarz zawiera zdjęcia naszego kościoła i otoczenia, dlatego stanowi swego rodzaju album. Warto by kalendarz znalazł się w każdym naszym domu oraz w domach naszych krewnych i znajomych. Cena kalendarza wynosi  10 Złotych. Uzyskany dochód będzie przeznaczony na cele charytatywne. Kalendarze będą w sprzedaży od niedzieli odpustowej po każdej mszy świętej. Będą też wyłożone na stoliku 
  9. W zakrystii można się zapisać na pielgrzymkę do Lichenia i Torunia w dniach 25-26.09.br. 
  10. Obchody liturgiczne tygodnia:

– poniedziałek –  święto św. Stanisława Kostki, zak., patrona Polski

– czwartek –  święto św. Mateusza, Ap i Ew.

– sobota – wspomnienie św. o.Pio, prezb.

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );