Wstęp do Mszy św.: Kiedy Chrystus mówi Apostołom o czekającej Go męce, oni spierają się, który z nich jest ważniejszy. Pycha czyni z człowieka istotę bardzo słabą, egocentryczną, szukającą wygody, uciekającą od trudu i cierpienia. Jezus uczy, że prawdziwa wielkość człowieka polega na służbie, na oddaniu siebie Bogu. Aby otrzymać tę mądrość zstępującą z góry trzeba trwać na modlitwie i stać się jak dziecko, które bezgranicznie ufa Ojcu.

  1. Dzisiaj na sumie dziękujemy Panu Bogu za plony naszych pól i ogródków.Kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii – na zakup opału na zimę.

  1. Zapraszamy na nabożeństwo dziękczynne na godz.15.00. w Starej Kuźnicy.

  1. Składam serdecznie Bóg zapłać wszystkim, którzy przygotowali kościół na uroczystość odpustową, a także wszystkim biorącym w niej żywy udział.

  1. W czwartki od godz. 17.00 okazja do cichej adoracji Najświętszego Sakramentu. Msza św. szkolna o godz. 18.00. Proszę rodziców o przypominanie swym dzieciom nie tylko o niedzielnej Eucharystii, ale również i Mszy św. szkolnej. Scholka zaprasza na spotkanie o godz. 17.00 w salkach. Po Mszy szkolnej zapraszam na spotkanie rodziców 5-cio latków.

  1. W piątek 28.09. o godz. 18.45 w Sanktuarium MB z Laurdes Kochłowicach zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku formacyjnego dla nauczycieli i wychowawców dekanatu Kochłowice. Serdecznie zapraszamy nauczycieli na wspólną modlitwę

  1. W najbliższą sobotę Oaza Dzieci Bożych zaprasza dzieci w wieku 6-14 lat do salki na spotkanie o godz. 9.00. o godz. 9.00 zbiórka ministrantów

  1. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Jest do nabycia nowy nr Małego Gościa. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na WŚSD. Na godz. 10.00 zapraszam członków wszystkich grup parafialnych na Mszę św. w ich intencji z ok. rozpoczętego Roku Formacji /Domowy Kościół, Wieczernik, Koło Charytatywne, Kółko Rodzinne, Róże Różańcowe, Rycerze Kolumba, Wieczernik, KSM, Oaza Dzieci Bożych, Scholka Aniołek/

  1. Za tydzień w niedzielę ukaże się pierwszy po wakacjach numer naszej gazetki, a w nim między innymi wywiad z naszymi parafianami – Rycerzami Zakonu Bożego Grobu; świadectwo pana Adama, który wraz z małżonką cieszy się owocami pielgrzymowania na szlaku św. Jakuba; dalszy ciąg rozważań o sakramencie spowiedzi, w którym ks. Senior pisze o tym, że prawdziwy żal człowieka jest radością Boga; znajdziemy też informacje o życiu zakonnym siostry Mathei ze zgromadzenia salwatorianek pochodzącej ze Starej Kuźnicy i inne ciekawe teksty. Zapraszamy do czytania!

  1. Obchody liturgiczne tygodnia:

– czwartek – wspomnienie św. Wincentego a Paulo

– piątek – wspomnienie św. Wacława, męcz.

– sobota – święto św. archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );