Spotkanie informacyjne

Rodziców, którzy szukają przedszkola bądź szkoły podstawowej wspomagającej ich w procesie wychowania i edukacji dzieci, serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. „Szkoły Rodzinne”, które poprowadzi Krzysztof Mikuła, jeden z założycieli placówek w ramach inicjatywy “Węgielek”. Placówki te wyróżnia program wychowawczy, opierający się na bliskiej współpracy z rodzicami w wychowywaniu i edukacji oraz w kształtowaniu postawy chrześcijańskiej młodego człowieka.

We wrześniu 2012 roku ruszyły pierwsze na Śląsku szkoły podstawowe Stowarzyszenia ŚSKO, które działają w modelu edukacji zróżnicowanej i spersonalizowanej. Obecnie trwają zapisy do klasy zerowej, pierwszej i drugiej Szkoły dla Dziewcząt oraz Szkoły dla Chłopców na rok szkolny 2013/14.

Szkoła dla dziewcząt gwarantuje swoim uczennicom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju, by w przyszłości jako dojrzałe kobiety brały odpowiedzialność za swoje życie i stały się aktywnymi animatorkami życia społecznego i rodzinnego.

Szkoła dla chłopców proponuje ścisłą współpracę z rodzicami w wychowaniu opartym na uznanych normach i wartościach. Osobisty opiekun ucznia wraz z jego rodzicami opracowuje indywidualny plan rozwoju, dzięki któremu młody chłopiec rozwija w sobie gotowość do bycia dojrzałym mężczyzną, wzrasta w cnotach: męstwa, pracowitości czy koleżeństwa.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie.

27.01.2013 (niedziela) godz 16:00,
Ruda Śląska-Kłodnica, ul. Kochłowicka 6, parafia Podwyższenia Krzyża- salka parafialna

dowiedz się więcej

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );