07.V

7.30

1. lektor

2. ………..…….

10.00

1. Kołodziej F.

2. Rycerze Kolumba

11.30

1. dzieci

2.Sobczyk G.

16.00

1. ………..…….

2. ………..…….

14.V

1. lektor

2. Długosz M.

____________ 1. dzieci

2. ……………….

1. ………..…….

2. ………..…….

21.V

1. lektor

2. Pająk F

1. Leder R.

2. Leder W.

1. dzieci

2.Gwóźdź J.

1. ………….…..

2. ………….…..

28.V

1. lektor

2. Pączkowska J.

1. Szklarski R.

2. Leśniak M.

1. dzieci

2. ……………….

1. …………..….

2. Pączkowski M.

04.VI

1. lektor

2. ……………

1. Kołodziej F.

2. Błachuta A.

1. dzieci.

2. ………………

1. Bochnia B.

2. Bochnia B.

11. VI

1. lektor

2. ……………….

1. Grygiel A.

2. Sobczyk G.

1. dzieci

2. ……………….

1. ……………….

2. ……………….

 
the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );