W związku z obchodem 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w dniach od 15 do 17 maja odbędzie się Polska Narodowa Pielgrzymka do Rzymu.zobacz program pielgrzymki

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );