27 i 30 grudnia na ulice naszej parafii wyruszą kolędnicy misyjni , by nieść pomoc dzieciom, które cierpią z powodu konfliktów zbrojnych w Syrii i Libanie. Przyjmijmy ich serdecznie okazując naszą solidarność z potrzebującymi!

the_post_navigation( array( 'next_text' => ' ' . '' . __( 'Next post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title' . __( '>>', 'twentyfifteen' ) . '', 'prev_text' => ' ' . '' . __( 'Previous post:', 'twentyfifteen' ) . ' ' . '%title', ) );